Tag: "Raport"

 • Raport DG Enterprise and Industry

 • Udział Polski w 7 Programie Ramowym UE - statystyki

  Na stronie Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE, w dziale "Publikacje" ukazała się nowa broszura dotycząca udziału Polski w 7 Programie Ramowym: "Udział Polski w 7 Programie Ramowym. Statystyki po 219 zakończonych konkursach". Publikacja dostępna jest pod adresem:...

 • Raport - udział Polski w 7 PR

  Raport zawiera statystyki udziału poszczególnych państw UE w projektach 7 Programu Ramowego UE oraz szczegółowe informacje na temat udziału polkich zespołów w projektach 7 PR. Dane zostały opracowane na podstawie informacji z Komisji Europejskiej, Eurostatu po 274 zakończonych konkursach. Publikacja dostępna jest na stronie Krajowego Punktu Kontaktowego...

 • FP7 Monitoring Reports

  Komisja Europejska opublikowała 6. raport dotyczący monitoringu 7 Programu Ramowego UE. Aktualne sprawozdanie dotyczy realizacji 7 PR w 2012 roku, prezentuje także analizę porównawczą Programu Ramowego w latach 2007-2012. Opracowanie dostępne jest na stronie Komisji Europejskiej: http://ec.europa.eu/research/evaluations/index_en.cfm?pg=fp7-monitoring "Sixth FP7...

 • Raport nt. udziału Polski w programie H2020

  Zapraszamy do zapoznania się z publikacją na temat uczestnictwa polskich jednostek w programie HORYZONT 2020. Opracowanie zostało przygotowane przez Zespół Analiz i Statystyk Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE (KPK). Prezentowane są w nim wyniki pierwszych 79 konkursów programu H2020. Raport można pobrać ze strony internetowej KPK:...

 • Raport nt. udziału Polski w programie H2020

  Zapraszamy do zapoznania się z publikacją na temat uczestnictwa polskich jednostek w programie HORYZONT 2020. Opracowanie zostało przygotowane przez Zespół Analiz i Statystyk Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE (KPK). Prezentowane są w nim wyniki ze 158 konkursów programu H2020. Raport można pobrać ze strony internetowej KPK:...

 • Raport nt. udziału Polski w programie H2020

  Zapraszamy do zapoznania się z publikacją na temat uczestnictwa polskich jednostek w programie HORYZONT 2020. Opracowanie zostało przygotowane przez Zespół Analiz i Statystyk Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE (KPK). Prezentowane są w nim wyniki z 200 konkursów programu H2020. Raport można pobrać ze strony internetowej KPK:...