Tag: "Dzień informacyjny"

 • Zdrowie w 7 PR - dzień informacyjny oraz spotkanie brokerskie

  Komisja Europejska w dniach 9-10 czerwca 2011 r. organizuje dzień informacyjny obszaru tematycznego Zdrowie (HEALTH) w 7 Programie Ramowym oraz spotkanie brokerskie. Spotkanie, które odbędzie się w Brukseli, ma na celu pomoc naukowcom i przedsiębiorcom w znalezieniu potencjalnych partnerów do konsorcjum projektowego 7 PR w obszarze Zdrowie. Udział w spotkaniu jest...

 • InfoDay 2012 Environment Calls FP7

  Komisja Europejska (DG Research & Innovation - Directorate Environment) organizuje dzień informacyjny dotyczący obszaru Środowisko (Environment) w 7 Programie Ramowym UE. Spotkanie odbędzie się dnia 17 czerwca 2011 r. w Brukseli. Szczegółowe informacje, program, rejestracja znajdują się na stronie: http://ec.europa.eu/research/environment/index_en.cfm?pg=events

 • Dzień informacyjny RPK Lublin

  22 września 2011 r. RPK Lublin zaprasza na dzień informacyjny nt: „Efektywna współpraca międzynarodowa podstawą sukcesu w 7 Programie Ramowym”. Więcej >>

 • 6 października 2011 r.

 • 22 września 2011r.

 • 15 września 2011 r.

 • 15 czerwca 2012 r.

 • 19 czerwca 2012 r.

 • Zdrowie w 7 PR - spotkanie

  27 czerwca (środa) zapraszamy do udziału w dniu informacyjnym pt.: "Tematyka ostatniego konkursu priorytetu ZDROWIE w ramach 7 PR”. Szczegółowe informacje - program spotkania, miejsce, rejestracja dostępne są na stronie: http://www.rpklublin.pl/815,27-czerwca-2012-r

 • Dni informacyjne 7 PR Komisji Europejskiej

  Komisja Europejska organizuje dni informacyjne w obszarze: Food, Agriculture and Fisheries and Biotechnologies; Energy; Transport 7 Programu Ramowego UE. Spotkania dotyczyć będą ostatnich już konkursów w ramach 7 PR, których ogłoszenie KE planuje na lipiec br. Energy Research Information Day – 2013 calls 4 July 2012,...

 • Program CIP-ICT PSP - dzień informacyjny

  Dnia 11 grudnia br. Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w Warszawie organizuje dzień informacyjny dla Programu Ramowego na rzecz Konkurencyjności i Innowacyjności w zakresie ICT - CIP-ICT PSP. Tematyka spotkania obejmować będzie zagadnienia związane z aplikowaniem do 7 konkursu CIP-ICT PSP, który będzie ogłoszony na początku 2013 r. Spotkanie odbędzie...

 • Marie Curie Actions Roadshow 2013

  Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE i Centrum Informacji dla Naukowców EURAXESS w Warszawie zapraszają do udziału w dniu informacyjnym "Marie Curie Actions Roadshow". Spotkanie odbędzie się w Warszawie, dnia 12 marca 2013 r. w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN (ul. Pawińskiego 5B). Celem spotkania jest przedstawienie...

 • Finansowanie działań w zakresie energii

  Informujemy, iż 17 czerwca br. Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE organizuje dzień informacyjny poświęcony możliwościom finansowania projektów w dziedzinie energetyki. Przedstawiona zostanie oferta zarówno programu Horyzont 2020 jak i innych inicjatyw europejskich tj. SPIRE, Sustainable Industry Low Carbon Scheme (SILC), Fuel Cells and Hydrogen Joint...

 • Dzień informacyjny "Food security"

  14 października br., w budynku SGGW przy Rakowieckiej w Warszawie odbędzie się dzień informacyjny poświęcony tematyce „Food security” w ramach programu Horyzont 2020. Tematyka konkursów ogłoszonych przez Komisję Europejską na 2015 rok jest bardzo interesująca z punktu widzenia polskiego rolnictwa i gospodarki żywnościowej. Obejmuje takie zagadnienia jak:...

 • 18 listopada 2014 r.

 • Zdrowie, zmiany demograficznych i dobrostan

  Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej zaprasza na Dzień Informacyjny dotyczący obszaru tematycznego pt.: "Zdrowie, zmiany demograficznych i dobrostan" w ramach programu HORYZONT 2020. Spotkanie obdędzie się w Warszawie 18 listopada 2014 r. w godzinach od 10:00 – do 14:30. Szczegóły zostaną podane do wiadomości wkrótce...

 • Dzień Informacyjny w Brukseli

  Tematyka drugiego konkursu w obszarze „Bezpieczeństwo żywnościowe, zrównoważone rolnictwo, badanie mórz i wód śródlądowych oraz biogospodarka” zostanie zaprezentowana w trakcie dnia informacyjnego, który odbędzie się 21 listopada 2014 r. w Charlemagne w Brukseli. Program spotkania oraz rejestracja uczestników zostanie wkrótce...

 • 21 listopada 2014 r.

 • 13 listopada 2014 r.

 • 27 października 2014 r.

 • 19 grudnia 2014 r.

 • Dzień informacyjny NMBP w KPK

  Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE zaprasza do udziału w dniu informacyjnym, który poświęcony zostanie zbliżającym się konkursom programu Horyzont 2020 w obszarze nanotechnologii, zaawansowanych materiałów, zaawansowanych systemów produkcji i przetwarzania oraz biotechnologii. Wydarzenie odbędzie się 6 października 2015 r. w Warszawie. Osoby...

 • Transport drogowy w nowych konkursach H2020

  23 października 2015 r. w Warszawie będzie miał miejsce dzień informacyjny poświęcony tematyce badawczej transportu drogowego przewidzianej na 2016 rok w ramach Wyzwania Społecznego: „Inteligentny, zielony i zintegrowany transport” Programu Horyzont 2020. Organizatorami wydarzenia są Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej oraz Przemysłowy...

 • Nowe konkursy H2020 - dni informacyjne

  Wkrótce Komisja Europejska ogłosi zaproszenia do składania wniosków w ramach Programu Pracy na lata 2016-2017. W związku z tym zarówno w Brukseli jak i w Warszawie zaplanowano zorganizowanie dni informacyjnych, w trakcie których zaprezentowana zostanie tematyka najbliższych konkursów.

 • Dzień informacyjny Infrastruktur Badawczych

  Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE zaprasza na dzień informacyjny poświęcony możliwości udziału infrastruktur badawczych w projektach Horyzontu 2020, a także możliwości korzystania z bezpłatnego dostępu naukowców do wielu europejskich infrastruktur (zarówno tradycyjnych, jak i e-infrastruktur). Program spotkania oraz system rejestracji uczestnictwa...

 • ERA-NET: dzień informacyjny dla nauk społecznych

  27 stycznia br. w Warszawie odbędzie się dzień informacyjny dot. konkursów z zakresu nauk społecznych otwartych w ramach międzynarodowych projektów ERA-NET: NORFACE DIAL: Dynamics of Inequality Across the Life-course: structures and procedures (DIAL) oraz ERA-NET Smart Urban Futures: Concepts and strategies for smart urban transformation, growth and shrinkage, New...

 • Dzień informacyjny w Brukseli

  Osoby zainteresowane konkursami dotyczącymi upowszechniania doskonałości i rozszerzania uczestnictwa (Spreading Excellence and Widening Participation) mają możliwość wzięcia udziału w międzynarodowym dniu informacyjnym, który odbędzie się 8 kwietnia br. w Brukseli. Szczegóły i zapisy:...

 • Międzynarodowe wydarzenia poświęcone biogospodarce

  W kwietniu odbędą się dwa międzynarodowe wydarzenia poświęcone biogospodarce: - 12-13 kwietnia 2016 r. „BioEconomy Utrecht 2016”, konferencja pod patronatem holenderskiej prezydencji poświęcona wypracowaniu wspólnego stanowiska interesariuszy wobec europejskiej strategii biogospodarki. Szczegóły i zapisy: http://www.bioeconomyutrecht2016.eu/ - 21 kwietnia...

 • Międzynarodowe wydarzenia poświęcone transportowi

  Specjaliści w dziedzinie transportu mają możliwość wzięcia udziału w następujących wydarzeniach: - 18-21 kwietnia 2016 r. „TRA2016: Transport Research Arena 2016” konferencja w Warszawie. Najważniejsze europejskie spotkanie poświęcone badaniom w dziedzinie transportu. Informacje i zapisy: http://www.traconference.eu/ - 21 kwietnia 2016 r. Spotkania brokerskie dla...

 • Dzień informacyjny Programu LIFE

  Uprzejmie informuję, że w dniu 26 kwietnia 2016 roku w Warszawie, w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym Fundacji Nowe Horyzonty, ul. Bobrowiecka 9 odbędzie się po raz kolejny Dzień Informacyjny LIFE organizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Program LIFE to jedyny instrument finansowy Unii Europejskiej poświęcony wyłącznie współfinansowaniu...

 • Dzień informacyjny obszaru "Zdrowie" w KPK

  Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE zaprasza do udziału w dniu informacyjnym, który poświęcony zostanie zbliżającym się konkursom programu Horyzont 2020 w obszarze "Zdrowie, zmiany demograficzne i dobrostan". Wydarzenie odbędzie się 7 czerwca 2016 r. w Warszawie. Osoby zainteresowane uczestnictwem proszone są zarejestrowanie swojego udziału....

 • Krajowy dzień informacyjny NMP

  15 czerwca 2016 r. na terenie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, przy ul. Bankowej 12, w Auli im. Kazimierza Lepszego, Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej we współpracy z Regionalnym Punktem Kontaktowym na Politechnice Śląskiej, Uniwersytetem Śląskim i Śląskim Klastrem Nano, organizuje Krajowy dzień informacyjny z obszaru nanotechnologii,...

 • Dzień informacyjny dla koordynatorów

  23 września 2016 r. Komisja Europejska zorganizuje w Brukseli specjalne spotkanie dla koordynatorów projektów H2020. Wydarzenie adresowane jest w szczególności do przedstawicieli tych instytucji, które niebawem podpiszą swoje pierwsze umowy grantowe i chcą poznać najważniejsze aspekty administracyjne, finansowe i prawne związane z przygotowaniem i realizacją...

 • Transport: dzień informacyjny i spotkanie brokerskie w Brukseli

  Zbliża się termin ogłoszenia przez Komisję Europejską konkursów na 2017 r. w obszarze tematycznym transportu. Osoby, które interesuje ta tematyka będą mogły wziąć udział w dniu informacyjnym połączonym ze spotkaniem brokerskim. Oba te wydarzenia odbędą się 28 września 2016 r. w Brukseli. Dokładniejsze informacje pojawią się wkrótce pod adresem...

 • Dzień Informacyjny "Bezpieczeństwo żywnościowe"

  Informuję, iż Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej (KPK PB UE) organizuje Dzień Informacyjny dotyczący 2. Wyzwania Społecznego (SC2): „Bezpieczeństwo żywnościowe, zrównoważone rolnictwo i leśnictwo, badania mórz i wód śródlądowych oraz biogospodarka” w programie Horyzont 2020. Odbędzie się 7 grudnia 2016 r. w...

 • Zapraszamy na dzień informacyjny ERA Chairs i Twinning

  Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE zaprasza 24 stycznia 2017 r. na spotkanie informacyjne mające na celu przedstawienie szczegółów dotyczących zasad aplikowania oraz sposobu przygotowania i realizacji projektów do programów: Twinning oraz ERA Chairs. Odbędzie się ono w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN w...

 • Brukselskie spotkanie poświęcone energetyce jądrowej

  24 października 2017r., w Brukseli odbędzie się spotkanie brokerskie poświęcone m.in. tematyce energii jądrowej i najnowszemu konkursowi w programie Euratom oraz Energia. Spotkanie dotyczyć będzie tematyki konkursów przewidzianych na 2018 rok: energetyki jądrowej (w tym: zagadnień zarządzania odpadami promieniotwórczymi; ochrony radiologicznej ; wykorzystania...

 • Dzień informacyjny programu Euratom w ICHTJ

  12 lutego br. w Instytucie Chemii i Techniki Jądrowej (ICHTJ) zorganizowany zostanie dzień informacyjny programu Euratom. Organizatorami wydarzenia są Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE, Narodowe Centrum Badań Jądrowych oraz Instytut Chemii i Techniki Jądrowej. Spotkanie zostanie poświęcone konkursowi przewidzianemu w Programie Pracy na 2018 rok. Oprócz tego...

 • Dzień Informacyjny: "Bezpieczeństwo żywnościowe"

  W imieniu Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE mamy przyjemność zaprosić Państwa na otwarty Dzień Informacyjny poświęcony 2. Wyzwaniu społecznemu w programie Horyzont 2020: „Bezpieczeństwo żywnościowe, zrównoważone rolnictwo i leśnictwo, badania mórz i wód śródlądowych oraz biogospodarka”. Wydarzenie odbędzie się...

 • 23 października 2018 r.

 • Dzień informacyjny "Europa w zmieniającym się świecie"

  W imieniu Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE informujemy, iż otwarta została rejestracja na międzynarodowy dzień informacyjny i spotkania brokerskie, poświęcone konkursom w obszarze nauk społecznych i humanistycznych - "Europa w zmieniającym się świecie". W trakcie wydarzenia przedstawiciele m.in. Komisji Europejskiej zaprezentują: założenia...

 • 21 stycznia 2019 r.

 • Spotkanie Networkingowe “Successful R&I in Europe”

  Zachęcamy do uczestnictwa w spotkaniu networkingowym: „Successful R&I in Europe 2019” (organizowanym przez Zenit), które odbędzie się w dniach 14-15 lutego br., w Düsseldorfie. Jest to już dziesiąta edycja tego wydarzenia. Celem spotkania jest nawiązanie kontaktów pod przyszłe konsorcja projektowe w Programie Horyzont 2020. Warto skorzystać z tej...

 • KPK zaprasza na „EIC Roadshow Warsaw”

  W imieniu Komisji Europejskiej Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE serdecznie zaprasza na konferencję „EIC Roadshow Warsaw”, która odbędzie się 7 maja 2019 r. w hotelu Novotel Warszawa Centrum, ul. Marszałkowska 94/98 w Warszawie. Celem wydarzenia będzie zaprezentowanie przedstawicielom polskiego biznesu, administracji publicznej i samorządowej oraz...

 • Dzień informacyjny i spotkanie brokerskie BIOHORIZON

  Informujemy, iż na 3 lipca 2019 r. zaplanowano w Brukseli dzień informacyjny poświęcony ostatniemu konkursowi programu Horizon 2020 w obszarze badawczym: "Bezpieczeństwo żywnościowe, zrównoważone rolnictwo i leśnictwo, badania mórz i wód śródlądowych oraz biogospodarka". Dzień później odbędzie się powiązane z tym wydarzeniem spotkanie...

 • 18 listopada 2019 r.

 • Zapraszamy na "Tydzień z Klastrami"!

  Zapraszamy na cykl wydarzeń online inaugurujących w Polsce program Horyzont Europa. Szczegóły, dokładny program wydarzenia i zapisy znajdują się na podpiętych stronach internetowych. Europa. Horyzont możliwości: 16 kwietnia - Konferencja inaugurująca program na rzecz badań i innowacji Horyzont Europa Tydzień z Klastrami: 19 kwietnia - Zdrowie 20 kwietnia - Kultura,...