Tag: "NCN"

 • Programy NCN

 • Konkursy NCN

 • Konkursy NCN

  Do 17 czerwca 2011 r. można składać wnioski do Narodowego Centrum Nauki o dofinansowanie projektów badawczych w ramach badań podstawowych. Więcej informacji >>

 • Pierwsze konkursy Narodowego Centrum Nauki

  Narodowe Centrum Nauki ogłosiło pierwsze konkursy na finansowanie projektów badawczych w zakresie badań podstawowych. O dofinansowanie ubiegać się mogą...

 • Konkurs Narodowego Centrum Nauki

  Narodowe Centrum Nauki ogłosiło nowy konkurs na finansowanie projektów z zakresu badań podstawowych. W konkursie mogą brać udział wyłącznie doświadczeni pracownicy naukowi realizujący badania pionierskie, w tym także interdyscyplinarne, o dużym znaczeniu dla rozwoju nauki, wykraczające poza aktualny stan wiedzy. Wnioski w polskiej oraz angielskiej wersji językowej...

 • POLONEZ 1

  15 września br. Narodowe Centrum Nauki (NCN) uruchomiło program stypendialny POLONEZ 1, w ramach którego zagraniczni naukowcy mogą realizować swoje projekty badawcze w polskich instytucjach naukowych. Konkurs współfinansowany jest z programu Horyzont 2020 w ramach działania Maria Skłodowska-Curie COFUND. Wnioski przyjmowane będą do 15 grudnia 2015 r. Osoby...

 • ERA-NET: dzień informacyjny dla nauk społecznych

  27 stycznia br. w Warszawie odbędzie się dzień informacyjny dot. konkursów z zakresu nauk społecznych otwartych w ramach międzynarodowych projektów ERA-NET: NORFACE DIAL: Dynamics of Inequality Across the Life-course: structures and procedures (DIAL) oraz ERA-NET Smart Urban Futures: Concepts and strategies for smart urban transformation, growth and shrinkage, New...

 • POLONEZ 2 - konkurs i spotkanie informacyjne

  Narodowe Centrum Nauki (NCN) uruchomiło nabór wniosków w ramach programu stypendialnego POLONEZ 2. Konkurs przeznaczony jest dla zagranicznych naukowców realizujących swoje projekty badawcze w polskich instytucjach naukowych. Wnioski przyjmowane będą do 15 czerwca 2016 r. Informacje o konkursie oraz dokumentacja znajdują się pod adresem internetowym:...

 • Międzynarodowe konkursy na projekty badawcze

  Polscy naukowcy wraz z partnerami zagranicznymi mogą przystępować do konkursów na międzynarodowe projekty badawcze: - ECSEL Joint Undertaking: konkurs dotyczy finansowania badań obejmujących zagadnienia z zakresu: micro/nanoelectronics, smart integrated systems and embedded/cyber-physical systems. Wnioski składa się dwuetapowo: najpierw wnioski uproszczone (do 24 maja br.) a...

 • NCN: Trwa konkurs POLONEZ 3

  Od 15 września br. Narodowe Centrum Nauki (NCN) przyjmuje wnioski w ramach programu stypendialnego POLONEZ 3, w ramach którego zagraniczni naukowcy mogą realizować swoje projekty badawcze w polskich instytucjach naukowych. Konkurs współfinansowany jest z programu Horyzont 2020 w ramach działania Maria Skłodowska-Curie COFUND. Wnioski przyjmowane będą do 15 grudnia 2016...