Tag: "COFUND"

 • Zostań rezydentem EURIAS

  Do 31 maja 2011 r. Europejski Instytut Studiów Zaawansowanych (EURIAS) przyjmuje wnioski o dofinansowanie pobytu w jednym z 14 Instytutów, które znajdują się w: Berlinie, Bolonii, Brukseli, Bukareszcie, Budapeszcie, Cambridge, Helsinkach, Jerozolimie, Lyonie, Nantes, Paryżu, Uppsalii, Wiedniu lub Wassenaar. Na rok akademicki 2012/2013, EURIAS przygotował: •...

 • VIB International Postdoc Program

  Instytut badawczy z Belgii - VIB (a life sciences research institute in Flanders, Belgium) poszukuje kandydatów do swojego programu stypendialnego - VIB International Postdoc Program (program dofinansowany przez Komisję Europejską w ramach Akcji Marie Curie COFUND). Program oferuje 14 miejsc dla osób po doktoracie w obszarze nauk o życiu (life sciences - Cancer;...

 • SoMoPro II Programme

  SoMoPro II Programme - South Moravian Programme for Distinguished Researchers. Program jest dofinansowany przez Komisję Europejską w ramach działania Marie Curie COFUND. "SoMoPro supports research in science, medicine and technology. Research fields are chosen freely by the applicants. Researchers applying to this action need to identify and develop a research training project that...

 • Goethe International Post-Doc Programme GO-IN

  Współfinansowany przez działanie Marie Curie COFUND program Goethe University of Frankfurt oferuje stypendia przyjazdowe dla osób po doktoracie (Incoming Fellowships for PostDocs). O stypendium w ramach Goethe International Post-Doc Programme GO-IN mogą ubiegać się osoby posiadające stopień doktora i minimum 4 lata doświadczenia badawczego. Stypendia przyznawane będą na...

 • Chorwackie stypendia Marie Curie

  Chorwackie Ministerstwo Nauki, Edukacji i Sportu rozpoczyna realizację projektu stypendialnego NEWFELPRO, współfinansowanego przez Komisję Europejską w ramach akcji Marie Curie COFUND. Organizatorzy zamierzają przeprowadzić 3 nabory wniosków, w ramach których ufundują łącznie 83 stypendia. Będą one dostępne nie tylko dla badaczy z chorwackim obywatelstwem....

 • The International Post doc Fellowship Programme in Plant Sciences

  Międzynarodowy program stypendialny dla naukowców w obszarze "plant sciences", dofiansowany w ramach działania Marie Curie Co-funding of Regional, National and International Programmes (COFUND). Stypendia dla naukowców doświadczonych tzw. experienced researchers - osób po doktoracie lub z co najmniej 4-letnim dorobkiem badawczym. Lista instytucji, w...

 • The William Harvey International Translational Research Academy

  WHRI-ACADEMY to międzynarodowy program stypendialny dla doświadczonych naukowców w obszarze "health care" oraz "life sciences". Program jest współfinansowany przez działanie Marie Curie Co-funding of Regional, National and International Programmes (COFUND). Stypendia przeznaczone są dla naukowców doświadczonych, tj. osób po doktoracie lub z...

 • Belgijskie uczelnie zapraszają na stypendia

  Informujemy, iż do 1 stycznia 2015 r. można ubiegać się o stypendium w ramach programu „MOVE-IN Louvain”. Dzięki dofinansowaniu Komisji Europejskiej pochodzącemu z akcji COFUND 7 Programu Ramowego UE, 3 uczelnie wyższe: Université Catholique de Louvain (UCL), Université de Namur (UNamur) i Université Saint-Louis (ULS-B) przyjmą ok. 50 doświadczonych...

 • Stypendia ASSISTID dla psychologów i terapeutów

  Instytut badawczy DOCTRID z Irlandii przyjmuje wnioski stypendialne do programu "ASSISTID", finansowanego w ramach działania Marie Curie COFUND z 7 Programu Ramowego UE. O stypendia ubiegać się mogą osoby prowadzące badania nad niepełnosprawnością intelektualną oraz zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Nabór wniosków prowadzony jest do 31 marca 2015 r....

 • NCN: Trwa konkurs POLONEZ 3

  Od 15 września br. Narodowe Centrum Nauki (NCN) przyjmuje wnioski w ramach programu stypendialnego POLONEZ 3, w ramach którego zagraniczni naukowcy mogą realizować swoje projekty badawcze w polskich instytucjach naukowych. Konkurs współfinansowany jest z programu Horyzont 2020 w ramach działania Maria Skłodowska-Curie COFUND. Wnioski przyjmowane będą do 15 grudnia 2016...

 • CONEX Plus: Konkurs dla ewaluatorów

  Instytucja odpowiedzialna za ocenę wniosków aplikacyjnych składanych do programu stypendialnego COFUND realizowanego przez z jeden z uniwersytetów, ogłasza nabór na ewaluatorów. Poszukiwani są niezależni, międzynarodowi eksperci z następujących obszarów tematycznych: Zaawansowane materiały, technologie produkcyjne i kosmos Energia, środowisko...