Tag: "Participant Portal"

 • 26 maja 2011 r.

 • Nowe konkursy w 7 PR UE

  Komisja Europejska dnia 20 lipca opublikowała nowe zaproszenia do składania wniosków projektowych w następujących obszarach 7 Programu Ramowego UE w zakresie badań i rozwoju technologicznego (7 PR UE): COOPERATION: Health; Information and Communication Technologies; Nanosciences, Nanotechnologies, Materials and new Production Technologies - NMP; Energy; Environment (including...

 • Projekty Marie Curie - nabór wniosków

  Komisja Europejska przyjmuje wnioski dotyczące następujących projektów badawczo-szkoleniowych Marie Curie (program szczegółowy PEOPLE w ramach 7 Programu Ramowego UE): Marie Curie Industry-Academia Partnerships and Pathways (IAPP) - Ścieżki współpracy między środowiskiem naukowym i sektorem komercyjnym. Termin składania wniosków: 19 kwietnia...

 • Przewodnik Komisji Europejskiej

  Komisja Europejska opublikowała przewodnik pt.: "Communicating EU Research & Innovation - A guide for project participants". Przewodnik zawiera informacje dotyczące komunikacji, rozpowszechniania i wykorzystania wyników projektów realizowanych przez konsorcja w ramach 7 Programu Ramowego UE. Broszura dostępna jest na stronie Portalu Uczestnika - Research...

 • Zmiany w umowie o grant 7 PR

  Na stronach Participant Portal została zamieszczona uaktualniona wersja umowy grantowej dla projektów 7 Programu Ramowego. Pojawiły się w niej nowe zapisy dotyczące wejścia w życie z dniem 1 stycznia 2013 r. nowej wersji Financial Regulation oraz wdrożenia elektronicznej metody składania sprawozdań finansowych (Form C), zastępującej dotychczasowe formularze...

 • Marie Curie Fellowships

  Komisja Europejska opublikowała ostatnie już konkursy w ramach 7 Programu Ramowego UE dotyczące stypendiów indywidualnych Marie Curie. Ogłoszone konkursy dotyczą następujących stypendiów: Marie Curie Intra-European Fellowships for Career Development (IEF) - na wyjazd do innego państwa członkowskiego UE lub kraju stowarzyszonego z 7 Programem Ramowym UE. Stypendium trwa...

 • H2020: informacja dot. "Brexitu"

  W Portalu Uczestnika, serwisie internetowym prowadzonym przez Komisję Europejską, pojawiła się wiadomość dotycząca sytuacji uczestników programu HORYZONT 2020 pochodzących z Wielkiej Brytanii. Informacja ta ma wpływ także na losy konsorcjów projektowych z udziałem Brytyjczyków. Według opublikowanego komunikatu, do czasu opuszczenia Unii Europejskiej przez...