Tag: "HORYZONT 2020"

 • Horizon 2020

  Następca 7 Programu Ramowego otrzyma nazwę "Horizon 2020 - the Framework Programme for Research and Innovation". Nowy program uruchomiony zostanie 1 stycznia 2014 r. i połączy w sobie trzy „unijne” źródła finansowania, aktualnie znane jako: • Program Ramowy w zakresie badań i rozwoju technologicznego, • Program Ramowy na rzecz Konkurencyjności...

 • Horizon 2020

  Komisja Europejska zaprezentowała założenia i budżet nowego programu "Horizon 2020" (EU Framework Programme for Research and Innovation). Szczegółowe informacje znajdują się w komunikacie prasowym KE z dnia 30.11.2011 r.: "Horyzont 2020 - Komisja proponuje: zainwestujmy 80 mld euro w badania i innowacje, aby przyspieszyć wzrost i stworzyć miejsca pracy". ...

 • Komisja Europejska poszukuje ekspertów

  Komisja Europejska poszukuje ekspertów do grup doradczych - Advisory Group programu HORIZON 2020. Komisja zaprasza ekspertów ze wszystkich dziedzin do uczestnictwa w kształtowaniu agendy przyszłego programu ramowego UE w zakresie finansowania badań i innowacji - HORYZONT 2020. Zaproszenie wystosowane przez Komisję Europejską ma charakter otwarty, ciągły. ...

 • 26 września 2013 r.

 • 15 października 2013 r.

 • 16 października 2013 r.

 • 24 października 2013 r.

 • 25 października 2013 r.

 • Regionalna inauguracja programu Horyzont 2020

  W imieniu organizatora, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji poświęconej nowemu programowi ds. badań naukowych i innowacji - Horyzont 2020. W trakcie spotkania przedstawiona zostanie oferta wybranych obszarów tematycznych programu Horyzont 2020, dzięki którym można pozyskać europejskie granty na prowadzenie...

 • Konsultacje programu pracy 2016-2017

  Komisja Europejska rozpoczęła prace nad programem pracy 2016-2017 w obszarze „Działania w dziedzinie klimatu, środowisko, efektywna gospodarka zasobami i surowce” programu Horyzont 2020. Osoby zainteresowane zakresem tematycznym przyszłych konkursów mogą wesprzeć te prace poprzez udział w konsultacjach społecznych. Więcej informacji Komisja publikuje pod niniejszym...

 • Finansowanie działań w zakresie energii

  Informujemy, iż 17 czerwca br. Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE organizuje dzień informacyjny poświęcony możliwościom finansowania projektów w dziedzinie energetyki. Przedstawiona zostanie oferta zarówno programu Horyzont 2020 jak i innych inicjatyw europejskich tj. SPIRE, Sustainable Industry Low Carbon Scheme (SILC), Fuel Cells and Hydrogen Joint...

 • ERC Advanced Grant - konkurs 2014

  Europejska Rada ds. Badań Naukowych (European Research Council) ogłosiła kolejny konkurs na granty ERC. Konkurs ERC Advanced Grants jest przeznaczony dla wybitnych badaczy, bez względu naich wiek i narodowość, którzy chcą realizować swoje projekty badawcze w obszarze "frontier research". Projekty badawcze mają dotyczyć przełomowych badań, są obarczone wysokim...

 • Akademia ETNA Plus - szkolenie dla koordynatorów i uczestników projektów Transport w programie Horyzont 2020

  Konsorcjum projektu ETNA Plus (www.transport-ncps.net) zaprasza do udziału w Akademii ETNA Plus. Szkolenie to dedykowane jest potencjalnym koordynatorom i uczestnikom projektów z obszaru transportu i ma na celu zwiększenie uczestnictwa krajów EU13 w programie Horyzont 2020. Szkolenie odbędzie się dnia 14 listopada 2014 r. w Bratysławie. Szczegółowe informacje...

 • Spotkanie "networkingowe" w Brukseli

  Biuro Promocji Nauki PAN (PolSCA) w Brukseli zaprasza wszystkich zainteresowanych miedzynarodową współpracą naukową oraz zmiejszeniem przepaści w zakresie innowacji, do udziału w spotkaniu typu Network Event pt.: "Crossing the Innovation Divide"organizowanego przez VSNU (Association of Universities in the Netherlands) oraz Neth-ER (Netherlands house for Education and...

 • Spotkanie brokerskie w Niemczech

  Informujemy, iż w dniach 30-31 października 2014 r. w Dusseldorfie odbędzie się spotkanie brokerskie pt.: "Successful R&I in Europe 2014, 6th European Networking Event". Weźmie w nim udział blisko 400 naukowców i przedsiębiorców z krajów UE oraz pozostałych rejonów świata, których celem jest nawiązanie współpracy pod kątem...

 • Dzień Informacyjny w Brukseli

  Tematyka drugiego konkursu w obszarze „Bezpieczeństwo żywnościowe, zrównoważone rolnictwo, badanie mórz i wód śródlądowych oraz biogospodarka” zostanie zaprezentowana w trakcie dnia informacyjnego, który odbędzie się 21 listopada 2014 r. w Charlemagne w Brukseli. Program spotkania oraz rejestracja uczestników zostanie wkrótce...

 • Konsultacje społeczne Programów Pracy 2016-2017

  Informujemy, iż trwają konsultacje społeczne programów pracy na lata 2016-2017. Komisja Europejska zaprasza do zgłaszania wszelkich uwag i opinii w wybranych obszarach programowych.

 • Uwaga: zmiany w Programach Pracy 2014-2015

  W związku z przyjęciem przez Komisję Europejska aktualizacji Programu Pracy na lata 2014-2015, prosimy osoby aplikujące do programu Horyzont 2020 o zweryfikowanie aktualności posiadanych dokumentów konkursowych. Zmianie mogły ulec zakresy tematyczne, terminy składania wniosków a także budżety konkursów. Pełna i aktualna dokumentacja programu Horyzont 2020 znajduje...

 • Nowy konkurs na projekty ITN

  Od 2 września br. można składać do Komisji Europejskiej wnioski na stypendia instytucjonalne Innovative Training Networks (ITN). Celem projektów ma być wyszkolenie kreatywnych, przedsiębiorczych i innowacyjnych naukowców w wyniku działań obejmujących prowadzenie szkoleń oraz studiów doktoranckich dla młodych pracowników naukowych (do 4 lat od ukończenia...

 • Projekty COFUND w Google Maps

  W serwisie Google Maps pojawiła się interaktywna mapa wskazująca lokalizacje projektów COFUND dofinansowanych ze środków programu Horyzont 2020 w ramach akcji Marie Skłodowska-Curie.

 • 6 nowych krajów stowarzyszonych

  Komisja Europejska poinformowała, iż lista krajów stowarzyszonych z programem Horyzont 2020 powiększyła się o Albanię, Bośnię i Hercegowinę, Czarnogórę, Macedonię, Mołdawię oraz Serbię. Tym samym uczestnicy z ww. krajów traktowani są tak samo jak podmioty z krajów członkowskich UE. Źródło informacji: komunikat prasowy Komisji Europejskiej...

 • 24 września 2014 r.

 • 25 września 2014 r.

 • Zmiana statusu Szwajcarii w H2020

  Szwajcaria, która w programie Horyzont 2020 stała się tzw. krajem trzecim, podpisała umowę stowarzyszeniową z KE na udział w niektórych działaniach programu. W wyniku tego, partnerzy ze Szwajcarii będą mogli przystępować na korzystniejszych warunkach do wybranych konkursów H2020 z datą zamknięcia określoną na 15 września 2014 r. jak i w późniejszych...

 • Dzień informacyjny "Food security"

  14 października br., w budynku SGGW przy Rakowieckiej w Warszawie odbędzie się dzień informacyjny poświęcony tematyce „Food security” w ramach programu Horyzont 2020. Tematyka konkursów ogłoszonych przez Komisję Europejską na 2015 rok jest bardzo interesująca z punktu widzenia polskiego rolnictwa i gospodarki żywnościowej. Obejmuje takie zagadnienia jak:...

 • ERC Starting Grants

  Ogłoszony został nowy konkurs na granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC). Z wnioskami mogą występować badacze posiadający stopień naukowy doktora od co najmniej 2 lat lecz nie dłużej niż 7 lat. Projekty mogą dotyczyć dowolnej tematyki, jednakże szczególnie cenione będą badania interdyscyplinarne, prowadzące do odkryć i rezultatów wykraczających poza...

 • 5 listopada 2014 r.

 • 27 października 2014 r.

 • Zdrowie, zmiany demograficznych i dobrostan

  Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej zaprasza na Dzień Informacyjny dotyczący obszaru tematycznego pt.: "Zdrowie, zmiany demograficznych i dobrostan" w ramach programu HORYZONT 2020. Spotkanie obdędzie się w Warszawie 18 listopada 2014 r. w godzinach od 10:00 – do 14:30. Szczegóły zostaną podane do wiadomości wkrótce...

 • 13 listopada 2014 r.

 • 18 listopada 2014 r.

 • 21 listopada 2014 r.

 • 25 listopada 2014 r.

 • ERC Consolidator Grants

  Ogłoszono kolejny konkurs na granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC). Wnioskodawcami mogą być wyłącznie pracownicy naukowi, którzy stopien naukowy doktora uzyskali od 7 do 12 lat przed 1 stycznia 2015 r., pochodzący z dowolnego kraju świata i chcący wzmocnić swoją pozycję naukową w dowolnej dziedzinie wiedzy. Największe szanse na uzyskanie grantu będą miały...

 • 12 grudnia 2014 r.

 • 19 grudnia 2014 r.

 • 15 stycznia 2015 r.

 • Konkurs na granty RISE - aktualizacja

  6 stycznia 2015 r. Komisja Europejska opublikowała zaproszenie do składania wniosków na granty Marie Skłodowska-Curie Research and Innovations Staff Exchange (RISE). Wniosek może być złożony przez konsorcjum składające się z min. trzech niepowiązanych ze sobą organizacji reprezentujących trzy różne kraje (w tym dwa członkowskie UE lub stowarzyszone). Konkurs...

 • Konkurs pilotażowy "Fast Track to Innovation"

  Można już składać wnioski do pilotażowego działania Fast Track to Innovation (FTI). Komisja Europejska umożliwi w ten sposób sprawne wdrożenie innowacyjnych rozwiązań, które mają szansę odnieść sukces rynkowy. Wnioski można składać do 1 grudnia 2015 r. jednakże jeszcze przed tą datą zaplanowano dwa terminy (29 kwietnia i 1 września), po których eksperci...

 • Stypendia i staże habilitacyjne w Niemczech

  Niemieckie uniwersytety, instytuty badawcze oraz prywatni przedsiębiorcy chętnie przyjmą naukowców na stypendia i staże habilitacyjne finansowane przez Unię Europejską w ramach projektów badawczo-szkoleniowych "H2020 - Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA)". Granty MSCA umożliwiają sfinansowanie projektów habilitacyjnych we wszystkich dyscyplinach....

 • II Lubelskie Dni MŚP

  Politechnika Lubelska i Lubelska Fundacja Rozwoju, w ramach działalności w projekcie Enterprise Europe Network, zapraszają do udziału w drugiej edycji „Lubelskich Dni MŚP”, która odbędzie się w dniach 20 - 27 marca 2015 r. Szczególnej uwadze polecamy udział w seminarium, które odbędzie się 27 marca br. (piatek) w Auli III Wydziału Mechanicznego...

 • Nowy konkurs stypendialny w programie H2020

  12 marca 2015 r. otwarty został nabór wniosków o stypendia indywidualne finansowane w ramach systemu stypendialnego Marii Skłodowskiej-Curie. W konkursie o granty mogą brać udział pracownicy naukowi posiadający minimum 4 letni staż pracy lub stopień naukowy doktora. Osoby te mogą się ubiegać o sfinansowanie realizacji indywidualnego planu badawczo-szkoleniowego w...

 • 26 marca 2015 r.

 • Giełda współpracy polsko-niemieckiej

  Zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w giełdzie współpracy polsko-niemieckiej, która odbędzie się 28 kwietnia 2015 r. w Kolonii. Spotkanie zostanie zorganizowane wspólnie przez Konsulat Generalny RP w Kolonii, Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE, ZENIT GmbH, Enterprise Europe Network (EEN), Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP),...

 • Ukraina krajem stowarzyszonym z H2020

  Naukowcy i przedsiębiorcy z Ukrainy uzyskali możliwość uczestniczenia w programie ramowym Horyzont 2020 na takich samych warunkach jak uczestnicy z państw członkowskich UE. 20 marca 2015 r. podpisana została w Kijowie umowa stowarzyszeniowa Ukrainy z programem Horyzont 2020. Dzięki temu, ukraińscy uczestnicy będą mogli składac wnioski, uczestniczyć w postępowaniach przetargowych,...

 • Spotkanie brokerskie w Brukseli

  22 maja br. w Brukseli zorganizowane zostanie spotkanie dla osób poszukujących współpracy w ramach projektów wpisujących się w obszar tematyczny „Nauka z udziałem społeczeństwa i dla społeczeństwa” programu Horyzont 2020. Jednym z organizatorów wydarzenia jest Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE. W trakcie spotkania...

 • Konkurs na granty MS-C COFUND

  Komisja Europejska zaprasza do składania wniosków, których celem będzie dofinansowanie międzynarodowych, interdyscyplinarnych programów stypendialnych. Wniosek może złożyć samodzielnie uczelnia wyższa, instytut badawczy, przedsiębiorstwo a także inna instytucja zainteresowana rozwijaniem zasobów ludzkich i działająca na rzecz badań i innowacji. Warunkiem...

 • Raport nt. udziału Polski w programie H2020

  Zapraszamy do zapoznania się z publikacją na temat uczestnictwa polskich jednostek w programie HORYZONT 2020. Opracowanie zostało przygotowane przez Zespół Analiz i Statystyk Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE (KPK). Prezentowane są w nim wyniki pierwszych 79 konkursów programu H2020. Raport można pobrać ze strony internetowej KPK:...

 • Granty na granty - promocja jakości II

 • Granty na granty - MNiSW poszukuje ekspertów

  Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego także w tym roku wspiera przygotowanie wniosków projektowych, które polskie instytucje naukowe zamierzają zgłaszać w odpowiedzi na konkursy ogłaszane przez Komisję Europejską. Konkurs "Granty na granty - wsparcie polskich koordynatorów w programach badawczych Unii...

 • Preferencyjne kredyty dla innowacyjnych przedsiębiorców

  Idea Bank S.A. został pierwszym w Polsce Narodowym Pośrednikiem Finansowym w programie Horyzont 2020. Projekt z Polski znalazł się wśród najlepszych wniosków złożonych na konkurs InnoFin SME Guarantee ogłoszonego przez Komisję Europejską w ramach programu Horyzont 2020. Dzięki gwarancjom finansowym zapewnionym przez Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI), bank będzie...

 • Wsparcie na uzyskanie grantu

  Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ogłosiła drugi nabór wniosków w ramach tegorocznego programu pn.: "Wsparcie na uzyskanie grantu". Z oferty programu mogą skorzystać mali i średni przedsiębiorcy przygotowujący i składający wnioski do programów wsperających międzynarodową współpracę w obszarze badań naukowych i innowacji, lecz...

 • Ograniczone uprawnienia do udziału w H2020

  Komisja Europejska opracowała szczególne warunki uczestnictwa w programie Horyzont 2020 odnoszące się do niektórych państw. Chodzi o ustalenie, czy i w jakich przypadkach możliwe będzie finansowanie udziału w H2020 podmiotów pochodzących z: - regionów najbardziej oddalonych, tj.: Gwadelupa, Gujana Francuska, Reunion, Martyniki, Majotta, Saint-Martin...

 • Aktualne konkursy na projekty badawcze i innowacyjne

  Zapraszamy do zapoznania się z aktualnie trwającymi konkursami na projekty badawcze i innowacyjne.

 • Współpraca w Indiami

  Informujemy, iż Unia Europejska finansuje ze środków programu Horyzont 2020 projekt wspierający współpracę badawczą z Indiami w zakresie zrównoważenia środowiskowego. Za realizację projektu pn: "Technological Eco-Innovations for the Quality Control of Polluted Waters and Soils" (TECO) odpowiadają: Italian National Research Council (CNR) oraz National...

 • Zaproszenia do udziału w spotkaniach brokerskich

  Zapraszamy Państwa do zapoznania się z harmonogramem międzynarodowych spotkań organizowanych w celu wymiany pomysłów na innowacyjne technologie, inicjowania współpracy międzynarodowej oraz poszukiwania partnerów do projektów w różnych obszarach tematycznych programu Horyzont 2020. W dniach 12-13 października 2015 r. w Wageningen zorganizowane...

 • Nowe konkursy H2020 - dni informacyjne

  Wkrótce Komisja Europejska ogłosi zaproszenia do składania wniosków w ramach Programu Pracy na lata 2016-2017. W związku z tym zarówno w Brukseli jak i w Warszawie zaplanowano zorganizowanie dni informacyjnych, w trakcie których zaprezentowana zostanie tematyka najbliższych konkursów.

 • Finansowanie badań w zakresie dziedzictwa kulturowego

  Europejska platforma dziedzictwa kulturowego oferuje bezpłatny dostęp do infrastruktury badawczej w ramach projektu pn.: "Integrated Platform for the European Research Infrastructure ON Culture Heritage" (IPERION CH). Oznacza to, iż naukowcy nie tylko otrzymają możliwość skorzystania z najwyższej klasy laboratoriów, lecz także otrzymają zwrot kosztów...

 • Dzień informacyjny NMBP w KPK

  Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE zaprasza do udziału w dniu informacyjnym, który poświęcony zostanie zbliżającym się konkursom programu Horyzont 2020 w obszarze nanotechnologii, zaawansowanych materiałów, zaawansowanych systemów produkcji i przetwarzania oraz biotechnologii. Wydarzenie odbędzie się 6 października 2015 r. w Warszawie. Osoby...

 • Zaproszenie do oceny programu Horyzont 2020

  Sieć IGLO (Informal Group of RTD Liaison Offices) zbiera opinie osób reprezentujących instytucje zaangażowane w realizację projektów finansowanych ze środków programu Horyzont 2020 oraz recenzentów oceniających wnioski projektowe. Aby podzielić się swoimi uwagami na temat programu, mogą Państwo udzilić odpowiedzi na kilka pytań zawartych w ankiecie pt.:...

 • POLONEZ 1

  15 września br. Narodowe Centrum Nauki (NCN) uruchomiło program stypendialny POLONEZ 1, w ramach którego zagraniczni naukowcy mogą realizować swoje projekty badawcze w polskich instytucjach naukowych. Konkurs współfinansowany jest z programu Horyzont 2020 w ramach działania Maria Skłodowska-Curie COFUND. Wnioski przyjmowane będą do 15 grudnia 2015 r. Osoby...

 • Transport drogowy w nowych konkursach H2020

  23 października 2015 r. w Warszawie będzie miał miejsce dzień informacyjny poświęcony tematyce badawczej transportu drogowego przewidzianej na 2016 rok w ramach Wyzwania Społecznego: „Inteligentny, zielony i zintegrowany transport” Programu Horyzont 2020. Organizatorami wydarzenia są Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej oraz Przemysłowy...

 • Konkursy H2020 na lata 2016-2017

  Komisja Europejska opublikowała konkursy z Programu Pracy na lata 2016-2017. Aktualne tematy badawcze oraz warunki udziału w konkursach można sprawdzić odwiedzając Participant Portal - oficjalny serwis internetowy KE (http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html).

 • Znak jakości dla najlepszych grantów niesfinansowanych

  Wysoko ocenione wnioski projektowe, które z uwagi na ograniczenia budżetowe nie otrzymały dofinansowania z programu Horyzont 2020, zostaną wyróżnione przez Komisję Europejską specjalnym poświadczeniem jakości. Nowa inicjatywa KE została nazwana "Pieczęcią Doskonałości" ("Seal of Excellence"). Przyznanie tego wyróżnienia ma przede...

 • MNiSW ogłasza "Premię na Horyzoncie"

  Przepisy ustanawiające program "Premia na Horyzoncie" właśnie weszły w życie wraz z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę przeznaczonych na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą. „Premia na...

 • Oferta H2020 dla nauk społecznych i humanistycznych

  Osoby poszukujące informacji o ofercie Programu Horyzont 2020 w zakresie nauk społecznych, ekonomicznych bądź humanistycznych, powinny zapoznać się z opracowaniem pt.: "Opportunities for Researchers from the Socio-economic Sciences and Humanities" opublikowanym ostatnio przez organizację Net4Society. Net4Society zrzesza międzynarodowych ekspertów zajmujących się w...

 • Współpraca w obszarze zdrowia

  Informujemy, iż do 10 grudnia 2015 r. można zarejestrować się na międzynarodowe spotkanie brokerskie, organizowane przez zespół realizujący projekt "Health NCP 2.0" wraz z dwiema instytucjami z Francji. Odbędzie się ono 13 stycznia 2016 r. w Paryżu. W trakcie ww. wydarzenia, przedstawiciele różnych zagranicznych instytucji zajmujących się problematyką...

 • Tunezja dołącza do Programu Horyzont 2020

  1 grudnia 2015 r. tunezyjski Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Chiheb Bouden oraz Komisarz ds. Badań Nauki i Innowacji Carlos Moedas złozyli podpisy pod umową stowarzyszeniową Tunezji z Programem Horyzont 2020. Dzięki temu tunezyjscy naukowcy oraz przedsiębiorcy uzyskali mozliwość uczestniczenia w projektach H2020 na takich samych warunkach jak ich partnerzy z krajów...

 • Raport nt. udziału Polski w programie H2020

  Zapraszamy do zapoznania się z publikacją na temat uczestnictwa polskich jednostek w programie HORYZONT 2020. Opracowanie zostało przygotowane przez Zespół Analiz i Statystyk Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE (KPK). Prezentowane są w nim wyniki ze 158 konkursów programu H2020. Raport można pobrać ze strony internetowej KPK:...

 • Nowy konkurs na granty RISE

  Komisja Europejska opublikowała zaproszenie do składania wniosków na granty Marie Skłodowska-Curie Research and Innovations Staff Exchange (RISE). Wniosek może być złożony przez konsorcjum składające się z min. trzech niepowiązanych ze sobą organizacji reprezentujących trzy różne kraje (w tym dwa członkowskie UE lub stowarzyszone). Konkurs adresowany jest dla...

 • Dzień informacyjny Infrastruktur Badawczych

  Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE zaprasza na dzień informacyjny poświęcony możliwości udziału infrastruktur badawczych w projektach Horyzontu 2020, a także możliwości korzystania z bezpłatnego dostępu naukowców do wielu europejskich infrastruktur (zarówno tradycyjnych, jak i e-infrastruktur). Program spotkania oraz system rejestracji uczestnictwa...

 • 27 stycznia 2016 r.

 • III Lubelskie Dni MŚP

  Ośrodki sieci Enterprise Europe Network - Lubelska Fundacja Rozwoju i Politechnika Lubelska zapraszają do udziału w trzeciej edycji „Lubelskich Dni MŚP”, która odbędzie się w dniach 25 - 29 stycznia 2016r. Wydarzenie skierowane jest wyłącznie do przedsiębiorców z województwa lubelskiego. W ramach „III Lubelskich Dni MŚP” zorganizowane...

 • 28 stycznia 2016 r.

 • 11 lutego 2016 r.

 • 26 lutego 2016 r.

 • 25 lutego 2016 r.

 • Konsultacje programu pracy H2020 "Klimat"

  Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje w sprawie przygotowania kolejnego programu pracy w obszarze „Klimat, środowisko, efektywna gospodarka zasobami i surowce". Planowane działania będą realizowane w latach 2018-2020 i koncentrować się będą na priorytetach polityki Unii Europejskiej oraz badaniach foresight. Szczegóły dot. konsultacji, dokumenty, będące ich...

 • Dzień informacyjny w Brukseli

  Osoby zainteresowane konkursami dotyczącymi upowszechniania doskonałości i rozszerzania uczestnictwa (Spreading Excellence and Widening Participation) mają możliwość wzięcia udziału w międzynarodowym dniu informacyjnym, który odbędzie się 8 kwietnia br. w Brukseli. Szczegóły i zapisy:...

 • Międzynarodowe wydarzenia poświęcone biogospodarce

  W kwietniu odbędą się dwa międzynarodowe wydarzenia poświęcone biogospodarce: - 12-13 kwietnia 2016 r. „BioEconomy Utrecht 2016”, konferencja pod patronatem holenderskiej prezydencji poświęcona wypracowaniu wspólnego stanowiska interesariuszy wobec europejskiej strategii biogospodarki. Szczegóły i zapisy: http://www.bioeconomyutrecht2016.eu/ - 21 kwietnia...

 • Międzynarodowe wydarzenia poświęcone transportowi

  Specjaliści w dziedzinie transportu mają możliwość wzięcia udziału w następujących wydarzeniach: - 18-21 kwietnia 2016 r. „TRA2016: Transport Research Arena 2016” konferencja w Warszawie. Najważniejsze europejskie spotkanie poświęcone badaniom w dziedzinie transportu. Informacje i zapisy: http://www.traconference.eu/ - 21 kwietnia 2016 r. Spotkania brokerskie dla...

 • Key Enabling Technologies – spotkanie brokerskie

  12 maja 2016 r. w Moguncji odbędzie się międzynarodowe spotkanie brokerskie. Uczestnicy będą miej okazję poznać potencjalnych partnerów i uzgodnić szczegóły współpracy, której skutkiem może być wspólne złożenie wniosku w ramach konkursów w obszarach: nanotechnologii, materiałów zaawansowanych, biotechnologii, zaawansowanych...

 • POLONEZ 2 - konkurs i spotkanie informacyjne

  Narodowe Centrum Nauki (NCN) uruchomiło nabór wniosków w ramach programu stypendialnego POLONEZ 2. Konkurs przeznaczony jest dla zagranicznych naukowców realizujących swoje projekty badawcze w polskich instytucjach naukowych. Wnioski przyjmowane będą do 15 czerwca 2016 r. Informacje o konkursie oraz dokumentacja znajdują się pod adresem internetowym:...

 • Gruzja w konkursie H2020 RISE 2016

  Komisja Europejska informuje, iż Gruzja uzyskała status kraju stowarzyszonego z Programem Horyzont 2020 dla konkursu Research and Innovationa Staff Exchange (RISE). Umowa stowarzyszeniowa zostanie zawarta jeszcze w pierwszej połowie tego roku. Aktualny wykaz krajów stowarzyszonych znaleźć można w oficjalnym dokumencie KE pod adresem:...

 • Stypendia Marie Skłodowska-Curie IF 2016

  12 kwietnia 2016 r. otwarty został nabór wniosków o stypendia indywidualne finansowane w ramach systemu stypendialnego Marii Skłodowskiej-Curie. W konkursie o granty mogą brać udział pracownicy naukowi posiadający minimum 4 letni staż pracy lub stopień naukowy doktora. Osoby te mogą się ubiegać o sfinansowanie realizacji indywidualnego planu badawczo-szkoleniowego w...

 • Dzień informacyjny obszaru "Zdrowie" w KPK

  Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE zaprasza do udziału w dniu informacyjnym, który poświęcony zostanie zbliżającym się konkursom programu Horyzont 2020 w obszarze "Zdrowie, zmiany demograficzne i dobrostan". Wydarzenie odbędzie się 7 czerwca 2016 r. w Warszawie. Osoby zainteresowane uczestnictwem proszone są zarejestrowanie swojego udziału....

 • Raport nt. udziału Polski w programie H2020

  Zapraszamy do zapoznania się z publikacją na temat uczestnictwa polskich jednostek w programie HORYZONT 2020. Opracowanie zostało przygotowane przez Zespół Analiz i Statystyk Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE (KPK). Prezentowane są w nim wyniki z 200 konkursów programu H2020. Raport można pobrać ze strony internetowej KPK:...

 • Konkurs na granty MSCA COFUND

  Komisja Europejska zaprasza do składania wniosków w ramach konkursu Marie Skłodowska-Curie – COFUND. Celem projektów będzie dofinansowanie międzynarodowych, interdyscyplinarnych programów stypendialnych. Wniosek może złożyć samodzielnie uczelnia wyższa, instytut badawczy, przedsiębiorstwo a także inna instytucja zainteresowana rozwijaniem zasobów...

 • Science with and for Society - konsultacje społeczne

  Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje w sprawie przygotowania kolejnego programu pracy w obszarze „Nauka z udziałem społeczeństwa i dla społeczeństwa” (Science with and for Society). Działania w ramach tego obszaru realizowane będą w latach 2018-2020. Szczegóły dot. konsultacji, dokumenty, będące ich przedmiotem oraz formularz znajdują sie na stronach KE pod...

 • Spotkanie brokerskie w Brukseli

  1 czerwca br. CZELO (Czech Liaison Office for Research, Development and Innovation) organizuje w Brukseli spotkanie dla potencjalnych partnerów zainteresowanych utworzeniem konsorcjów projektowych w obszarze "Food Security, Sustainable Agriculture and Forestry, Marine, Maritime and Inland Water Research and the Bioeconomy". Oprócz samego spotkania brokerskiego...

 • 25 maja 2016 r.

 • ERC Advanced Grant - konkurs 2016

  Europejska Rada ds. Badań Naukowych (European Research Council) ogłosiła kolejny konkurs na granty ERC. Konkurs ERC Advanced Grants jest przeznaczony dla wybitnych badaczy, bez względu na ich wiek i narodowość, którzy chcą realizować swoje projekty badawcze w obszarze "frontier research". Projekty badawcze mają dotyczyć przełomowych badań, są obarczone wysokim...

 • 16 czerwca 2016 r.

 • Armenia dołącza do Programu Horyzont 2020

  Armeński minister Edukacji i Nauki Levon Mkrtchyan oraz europejski komisarz ds. Badań Nauki i Innowacji Carlos Moedas złozyli podpisy pod umową stowarzyszeniową Armenii z Programem Horyzont 2020. Dzięki temu armeńscy naukowcy oraz przedsiębiorcy uzyskali mozliwość uczestniczenia w projektach H2020 na takich samych warunkach jak ich partnerzy z krajów członkowskich UE i...

 • 21-22 czerwca 2016 r.

 • Krajowy dzień informacyjny NMP

  15 czerwca 2016 r. na terenie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, przy ul. Bankowej 12, w Auli im. Kazimierza Lepszego, Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej we współpracy z Regionalnym Punktem Kontaktowym na Politechnice Śląskiej, Uniwersytetem Śląskim i Śląskim Klastrem Nano, organizuje Krajowy dzień informacyjny z obszaru nanotechnologii,...

 • Nowa inicjatywa dla innowacyjnych MŚP

  Komisja Europejska aktywnie wspiera małych i średnich przedsiębiorców poprzez różnego rodzaju działania oferowane w programie Horyzont 2020. Ogromnym zainteresowaniem cieszą się granty typu "SME Instrument" oraz "Fast Track to Innovation". Dzięki tym i innym inicjatywom znacząco wzrosło uczestnictwo sektora prywatnego w programach ramowych UE. Teraz...

 • Transport: dzień informacyjny i spotkanie brokerskie w Brukseli

  Zbliża się termin ogłoszenia przez Komisję Europejską konkursów na 2017 r. w obszarze tematycznym transportu. Osoby, które interesuje ta tematyka będą mogły wziąć udział w dniu informacyjnym połączonym ze spotkaniem brokerskim. Oba te wydarzenia odbędą się 28 września 2016 r. w Brukseli. Dokładniejsze informacje pojawią się wkrótce pod adresem...

 • 15 lipca 2016 r.

 • Warsztaty ERC

  Polska Akademia Nauk oraz Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie zapraszają do udziału w warsztatach wspomagających przygotowanie wniosków o granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (European Research Council – ERC). Warsztaty organizuje Biuro ds. Doskonałości Naukowej PAN. Odbędą się 19 września br. Podczas warsztatów...

 • Trwa nabór wniosków do ERC Starting Grants 2017

  Ogłoszony został nowy konkurs na granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC). Z wnioskami mogą występować badacze posiadający stopień naukowy doktora od co najmniej 2 lat lecz nie dłużej niż 7 lat. Projekty mogą dotyczyć dowolnej tematyki, jednakże szczególnie cenione będą badania interdyscyplinarne, prowadzące do odkryć i rezultatów wykraczających poza...

 • Dzień informacyjny dla koordynatorów

  23 września 2016 r. Komisja Europejska zorganizuje w Brukseli specjalne spotkanie dla koordynatorów projektów H2020. Wydarzenie adresowane jest w szczególności do przedstawicieli tych instytucji, które niebawem podpiszą swoje pierwsze umowy grantowe i chcą poznać najważniejsze aspekty administracyjne, finansowe i prawne związane z przygotowaniem i realizacją...

 • Instrument MŚP II faza - warsztaty w KPK

  Przedsiębiorcy, którzy chcą z sukcesem przygotować wniosek do II Fazy Instrumentu MŚP mogą wziąć udział w warsztatach, które organizuje Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE. Warsztaty odbędą się 28 września 2016r. w Warszawie. Uczestnikami warsztatów mogą być przedsiębiorcy, którzy chcą przygotować nowe wnioski projektowe bądź...

 • Ogłoszono nowy konkurs na projekty ITN

  Informujemy, iż ponownie można składać wnioski na dofinansowanie projektów typu Innovative Training Networks (ITN), których celem ma być wyszkolenie kreatywnych, przedsiębiorczych i innowacyjnych naukowców. Instytucje zaangażowane w realizację grantów ITN mogą zaoferować młodym pracownikom naukowym (do 4 lat od ukończenia studiów) specjalistyczne...

 • Zbliża się termin składania wniosków na granty ERC

  Przypominamy, że termin składania wniosków na granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC) upływa 9 lutego 2017 roku. Wnioskodawcami mogą być wyłącznie pracownicy naukowi od 7 do 12 lat po doktoracie, pochodzący z dowolnego kraju świata i chcący wzmocnić swoją pozycję naukową w dowolnej dziedzinie wiedzy. Największe szanse na uzyskanie grantu będą miały...

 • NCN: Trwa konkurs POLONEZ 3

  Od 15 września br. Narodowe Centrum Nauki (NCN) przyjmuje wnioski w ramach programu stypendialnego POLONEZ 3, w ramach którego zagraniczni naukowcy mogą realizować swoje projekty badawcze w polskich instytucjach naukowych. Konkurs współfinansowany jest z programu Horyzont 2020 w ramach działania Maria Skłodowska-Curie COFUND. Wnioski przyjmowane będą do 15 grudnia 2016...

 • Podziel się opinią o programie H2020

  Komisja Europejska prowadzi okresową ocenę programów Horyzont 2020 i Euratom. Swoją opinię o ich funkcjonowaniu można wyrazić poprzez wypełnienie kwestionariuszy internetowych: - dla programu Horyzont 2020 pod adresem: http://ec.europa.eu/research/consultations/interim_h2020_2016/consultation_en.htm - dla programu Euratom pod adresem:...

 • 18 listopada 2016 r.

 • 24 listopada 2016 r.

 • 30 listopada 2016 r.

 • Dzień Informacyjny "Bezpieczeństwo żywnościowe"

  Informuję, iż Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej (KPK PB UE) organizuje Dzień Informacyjny dotyczący 2. Wyzwania Społecznego (SC2): „Bezpieczeństwo żywnościowe, zrównoważone rolnictwo i leśnictwo, badania mórz i wód śródlądowych oraz biogospodarka” w programie Horyzont 2020. Odbędzie się 7 grudnia 2016 r. w...

 • Uaktualniona wersja Annotated Model Grant Agreement

  Informujemy, że na stronie Participant Portal opublikowana została uaktualniona wersja Umowy Grantowej z komentarzami (Annotated Model Grant Agreement). Aktualny model umowy dostępny jest pod adresem: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html

 • 20 grudnia 2016 r.

 • Konkurs na granty RISE 2017

  Otwarto nowy konkurs na granty Marie Skłodowska-Curie Research and Innovations Staff Exchange (RISE). Wniosek może być złożony przez międzysektorowe konsorcjum zrzeszające min. 3 niezależne od siebie podmioty z 3 różnych krajów. Granty można realizowac przez okres maksymalnie 4 lat. Dofinansowanie może być wykorzystane na realizację wspólnych projektów...

 • Zapraszamy na dzień informacyjny ERA Chairs i Twinning

  Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE zaprasza 24 stycznia 2017 r. na spotkanie informacyjne mające na celu przedstawienie szczegółów dotyczących zasad aplikowania oraz sposobu przygotowania i realizacji projektów do programów: Twinning oraz ERA Chairs. Odbędzie się ono w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN w...

 • Szwajcaria dołącza do krajów stowarzyszonych z H2020

  Od 1 stycznia 2017 r. Szwajcaria będzie w pełni uczestniczyć w programie Horyzont 2020 jako kraj stowarzyszony. Szwajcaria nie jest członkiem Unii Europejskiej, ani nie należy do Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Jednakże dzięki zaakceptowaniu przez Szwajcarię zasad swobodnego przepływu osób i usług gwarantowanych przez Unię Europejską, naukowcy z tego kraju będą mieć...

 • Sukces firmy Cyberbajt Tadeusz Nowak z Zamościa

  Poznaliśmy wyniki ostatniego konkursu Komisji Europejskiej na realizację projektów w ramach 1 Fazy Instrumentu MŚP. Dofinansowanie otrzyma 176 projektów, w które zaangażowane są 184 małe i średnie przedsiębiorstwa z 28 krajów Europy. Na realizację innowacyjnych projektów przeznaczono prawie 9 milionów euro. Każda z firm uzyskała grant w...

 • 8 lutego 2017 r.

 • 9 lutego 2017 r.

 • 15 lutego 2017 r.

 • 16 lutego 2017 r.

 • 23 lutego 2017 r.

 • 24 marca 2017 r.

 • Szkoła Letnia w Armenii

  Do 19 maja 2017 r. przedstawiciele nauk humanistycznych i społecznych mogą ubiegać się o udział w zajęciach szkoły letniej projektu Black Sea Horizon. Wydarzenie pn. "BSH Horizon 2020 Summer School on Social Sciences and Humanities” odbędzie się w terminie 10-11 lipca 2017 r. w stolicy Armenii, Erywaniu. Celem projektu Black Sea Horizon jest wspieranie współpracy...

 • Gospodarka cyrkulacyjna: spotkanie brokerskie w Oslo

  Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE informuje, iż 19 września br. w Oslo odbędzie się konferencja połączona ze spotkaniem brokerskim w temacie: "Business opportunities in the circular economy". Konferencja poprzedzi otwarcie nowych tematów konkursowych programu Horyzont 2020 w obszarze Circular Economy. Wizyta w Oslo będzie więc znakomitą okazją do...

 • 6 lipca 2017 r.

 • Rusza kampania informacyjna pt.: "Projekt Naukowiec"

  Sześć polskich organizacji rozpocznie niebawem kampanię informacyjno-edukacyjną, której celem jest zachęcenie młodych naukowców do planowania kariery zawodowej. Konsorcjum, pod kierunkiem Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE, pozyskało na ten cel 85 tys. euro z programu Horyzont 2020. W ramach przedsięwzięcia jesienią w sześciu polskich miastach...

 • Jak zdobyć logo HR Excellence in Research?

  Komisja Europejska zaprasza przedstawicieli instytucji wdrażających przepisy "Europejskiej Karty Naukowca" i "Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych" na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 24 października br. w Brukseli. W ramach wydarzenia pt.: Raising perspectives for talented researchers by institutions implementing the...

 • Brukselskie spotkanie poświęcone energetyce jądrowej

  24 października 2017r., w Brukseli odbędzie się spotkanie brokerskie poświęcone m.in. tematyce energii jądrowej i najnowszemu konkursowi w programie Euratom oraz Energia. Spotkanie dotyczyć będzie tematyki konkursów przewidzianych na 2018 rok: energetyki jądrowej (w tym: zagadnień zarządzania odpadami promieniotwórczymi; ochrony radiologicznej ; wykorzystania...

 • H2020: informacja dot. "Brexitu"

  W Portalu Uczestnika, serwisie internetowym prowadzonym przez Komisję Europejską, pojawiła się wiadomość dotycząca sytuacji uczestników programu HORYZONT 2020 pochodzących z Wielkiej Brytanii. Informacja ta ma wpływ także na losy konsorcjów projektowych z udziałem Brytyjczyków. Według opublikowanego komunikatu, do czasu opuszczenia Unii Europejskiej przez...

 • Projekty ITN i RISE - Zapraszamy na webinarium!

  Webinarium jest organizowane przez Irlandzki Punkt Kontaktowy w ramach projektu Net4Mobility i poświęcone będzie 2 rodzajom projektów Marii Skłodowskiej-Curie: ITN oraz RISE. W czasie tego spotkania zostaną zaprezentowane szczegóły dotyczące udziału w tych projektach podmiotów z krajów spoza Unii Europejskiej, szczególnie z Azji i...

 • BioHorizon: zapraszamy na spotkanie brokerskie

  26 czerwca br. w Brukseli odbędzie się międzynarodowe spotkanie brokerskie „BioHorizon SC2 and KET-B Brokerage Event 2018” w obszarze 2. Wyzwania Społecznego (SC2): „Bezpieczeństwo żywnościowe, zrównoważone rolnictwo i leśnictwo, badania mórz i wód śródlądowych oraz biogospodarka”. Organizatorami wydarzenia jest Komisja Europejska...

 • 28 maja 2018 r.