Tag: "HORYZONT 2020"

 • Horizon 2020

  Następca 7 Programu Ramowego otrzyma nazwę "Horizon 2020 - the Framework Programme for Research and Innovation". Nowy program uruchomiony zostanie 1 stycznia 2014 r. i połączy w sobie trzy „unijne” źródła finansowania, aktualnie znane jako: • Program Ramowy w zakresie badań i rozwoju technologicznego, • Program Ramowy na rzecz Konkurencyjności...

 • Horizon 2020

  Komisja Europejska zaprezentowała założenia i budżet nowego programu "Horizon 2020" (EU Framework Programme for Research and Innovation). Szczegółowe informacje znajdują się w komunikacie prasowym KE z dnia 30.11.2011 r.: "Horyzont 2020 - Komisja proponuje: zainwestujmy 80 mld euro w badania i innowacje, aby przyspieszyć wzrost i stworzyć miejsca pracy". ...

 • Komisja Europejska poszukuje ekspertów

  Komisja Europejska poszukuje ekspertów do grup doradczych - Advisory Group programu HORIZON 2020. Komisja zaprasza ekspertów ze wszystkich dziedzin do uczestnictwa w kształtowaniu agendy przyszłego programu ramowego UE w zakresie finansowania badań i innowacji - HORYZONT 2020. Zaproszenie wystosowane przez Komisję Europejską ma charakter otwarty, ciągły. ...

 • 26 września 2013 r.

 • 15 października 2013 r.

 • 16 października 2013 r.

 • 24 października 2013 r.

 • 25 października 2013 r.

 • Regionalna inauguracja programu Horyzont 2020

  W imieniu organizatora, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji poświęconej nowemu programowi ds. badań naukowych i innowacji - Horyzont 2020. W trakcie spotkania przedstawiona zostanie oferta wybranych obszarów tematycznych programu Horyzont 2020, dzięki którym można pozyskać europejskie granty na prowadzenie...

 • Konsultacje programu pracy 2016-2017

  Komisja Europejska rozpoczęła prace nad programem pracy 2016-2017 w obszarze „Działania w dziedzinie klimatu, środowisko, efektywna gospodarka zasobami i surowce” programu Horyzont 2020. Osoby zainteresowane zakresem tematycznym przyszłych konkursów mogą wesprzeć te prace poprzez udział w konsultacjach społecznych. Więcej informacji Komisja publikuje pod niniejszym...

 • Finansowanie działań w zakresie energii

  Informujemy, iż 17 czerwca br. Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE organizuje dzień informacyjny poświęcony możliwościom finansowania projektów w dziedzinie energetyki. Przedstawiona zostanie oferta zarówno programu Horyzont 2020 jak i innych inicjatyw europejskich tj. SPIRE, Sustainable Industry Low Carbon Scheme (SILC), Fuel Cells and Hydrogen Joint...

 • ERC Advanced Grant - konkurs 2014

  Europejska Rada ds. Badań Naukowych (European Research Council) ogłosiła kolejny konkurs na granty ERC. Konkurs ERC Advanced Grants jest przeznaczony dla wybitnych badaczy, bez względu naich wiek i narodowość, którzy chcą realizować swoje projekty badawcze w obszarze "frontier research". Projekty badawcze mają dotyczyć przełomowych badań, są obarczone wysokim...

 • Akademia ETNA Plus - szkolenie dla koordynatorów i uczestników projektów Transport w programie Horyzont 2020

  Konsorcjum projektu ETNA Plus (www.transport-ncps.net) zaprasza do udziału w Akademii ETNA Plus. Szkolenie to dedykowane jest potencjalnym koordynatorom i uczestnikom projektów z obszaru transportu i ma na celu zwiększenie uczestnictwa krajów EU13 w programie Horyzont 2020. Szkolenie odbędzie się dnia 14 listopada 2014 r. w Bratysławie. Szczegółowe informacje...

 • Spotkanie "networkingowe" w Brukseli

  Biuro Promocji Nauki PAN (PolSCA) w Brukseli zaprasza wszystkich zainteresowanych miedzynarodową współpracą naukową oraz zmiejszeniem przepaści w zakresie innowacji, do udziału w spotkaniu typu Network Event pt.: "Crossing the Innovation Divide"organizowanego przez VSNU (Association of Universities in the Netherlands) oraz Neth-ER (Netherlands house for Education and...

 • Spotkanie brokerskie w Niemczech

  Informujemy, iż w dniach 30-31 października 2014 r. w Dusseldorfie odbędzie się spotkanie brokerskie pt.: "Successful R&I in Europe 2014, 6th European Networking Event". Weźmie w nim udział blisko 400 naukowców i przedsiębiorców z krajów UE oraz pozostałych rejonów świata, których celem jest nawiązanie współpracy pod kątem...

 • Dzień Informacyjny w Brukseli

  Tematyka drugiego konkursu w obszarze „Bezpieczeństwo żywnościowe, zrównoważone rolnictwo, badanie mórz i wód śródlądowych oraz biogospodarka” zostanie zaprezentowana w trakcie dnia informacyjnego, który odbędzie się 21 listopada 2014 r. w Charlemagne w Brukseli. Program spotkania oraz rejestracja uczestników zostanie wkrótce...

 • Konsultacje społeczne Programów Pracy 2016-2017

  Informujemy, iż trwają konsultacje społeczne programów pracy na lata 2016-2017. Komisja Europejska zaprasza do zgłaszania wszelkich uwag i opinii w wybranych obszarach programowych.

 • Uwaga: zmiany w Programach Pracy 2014-2015

  W związku z przyjęciem przez Komisję Europejska aktualizacji Programu Pracy na lata 2014-2015, prosimy osoby aplikujące do programu Horyzont 2020 o zweryfikowanie aktualności posiadanych dokumentów konkursowych. Zmianie mogły ulec zakresy tematyczne, terminy składania wniosków a także budżety konkursów. Pełna i aktualna dokumentacja programu Horyzont 2020 znajduje...

 • Nowy konkurs na projekty ITN

  Od 2 września br. można składać do Komisji Europejskiej wnioski na stypendia instytucjonalne Innovative Training Networks (ITN). Celem projektów ma być wyszkolenie kreatywnych, przedsiębiorczych i innowacyjnych naukowców w wyniku działań obejmujących prowadzenie szkoleń oraz studiów doktoranckich dla młodych pracowników naukowych (do 4 lat od ukończenia...

 • Projekty COFUND w Google Maps

  W serwisie Google Maps pojawiła się interaktywna mapa wskazująca lokalizacje projektów COFUND dofinansowanych ze środków programu Horyzont 2020 w ramach akcji Marie Skłodowska-Curie.

 • 6 nowych krajów stowarzyszonych

  Komisja Europejska poinformowała, iż lista krajów stowarzyszonych z programem Horyzont 2020 powiększyła się o Albanię, Bośnię i Hercegowinę, Czarnogórę, Macedonię, Mołdawię oraz Serbię. Tym samym uczestnicy z ww. krajów traktowani są tak samo jak podmioty z krajów członkowskich UE. Źródło informacji: komunikat prasowy Komisji Europejskiej...

 • 24 września 2014 r.

 • 25 września 2014 r.

 • Zmiana statusu Szwajcarii w H2020

  Szwajcaria, która w programie Horyzont 2020 stała się tzw. krajem trzecim, podpisała umowę stowarzyszeniową z KE na udział w niektórych działaniach programu. W wyniku tego, partnerzy ze Szwajcarii będą mogli przystępować na korzystniejszych warunkach do wybranych konkursów H2020 z datą zamknięcia określoną na 15 września 2014 r. jak i w późniejszych...

 • Dzień informacyjny "Food security"

  14 października br., w budynku SGGW przy Rakowieckiej w Warszawie odbędzie się dzień informacyjny poświęcony tematyce „Food security” w ramach programu Horyzont 2020. Tematyka konkursów ogłoszonych przez Komisję Europejską na 2015 rok jest bardzo interesująca z punktu widzenia polskiego rolnictwa i gospodarki żywnościowej. Obejmuje takie zagadnienia jak:...

 • ERC Starting Grants

  Ogłoszony został nowy konkurs na granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC). Z wnioskami mogą występować badacze posiadający stopień naukowy doktora od co najmniej 2 lat lecz nie dłużej niż 7 lat. Projekty mogą dotyczyć dowolnej tematyki, jednakże szczególnie cenione będą badania interdyscyplinarne, prowadzące do odkryć i rezultatów wykraczających poza...

 • 5 listopada 2014 r.

 • 27 października 2014 r.

 • Zdrowie, zmiany demograficznych i dobrostan

  Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej zaprasza na Dzień Informacyjny dotyczący obszaru tematycznego pt.: "Zdrowie, zmiany demograficznych i dobrostan" w ramach programu HORYZONT 2020. Spotkanie obdędzie się w Warszawie 18 listopada 2014 r. w godzinach od 10:00 – do 14:30. Szczegóły zostaną podane do wiadomości wkrótce...

 • 13 listopada 2014 r.

 • 18 listopada 2014 r.

 • 21 listopada 2014 r.

 • 25 listopada 2014 r.

 • ERC Consolidator Grants

  Ogłoszono kolejny konkurs na granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC). Wnioskodawcami mogą być wyłącznie pracownicy naukowi, którzy stopien naukowy doktora uzyskali od 7 do 12 lat przed 1 stycznia 2015 r., pochodzący z dowolnego kraju świata i chcący wzmocnić swoją pozycję naukową w dowolnej dziedzinie wiedzy. Największe szanse na uzyskanie grantu będą miały...

 • 12 grudnia 2014 r.

 • 19 grudnia 2014 r.

 • 15 stycznia 2015 r.

 • Konkurs na granty RISE - aktualizacja

  6 stycznia 2015 r. Komisja Europejska opublikowała zaproszenie do składania wniosków na granty Marie Skłodowska-Curie Research and Innovations Staff Exchange (RISE). Wniosek może być złożony przez konsorcjum składające się z min. trzech niepowiązanych ze sobą organizacji reprezentujących trzy różne kraje (w tym dwa członkowskie UE lub stowarzyszone). Konkurs...

 • Konkurs pilotażowy "Fast Track to Innovation"

  Można już składać wnioski do pilotażowego działania Fast Track to Innovation (FTI). Komisja Europejska umożliwi w ten sposób sprawne wdrożenie innowacyjnych rozwiązań, które mają szansę odnieść sukces rynkowy. Wnioski można składać do 1 grudnia 2015 r. jednakże jeszcze przed tą datą zaplanowano dwa terminy (29 kwietnia i 1 września), po których eksperci...

 • Stypendia i staże habilitacyjne w Niemczech

  Niemieckie uniwersytety, instytuty badawcze oraz prywatni przedsiębiorcy chętnie przyjmą naukowców na stypendia i staże habilitacyjne finansowane przez Unię Europejską w ramach projektów badawczo-szkoleniowych "H2020 - Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA)". Granty MSCA umożliwiają sfinansowanie projektów habilitacyjnych we wszystkich dyscyplinach....

 • II Lubelskie Dni MŚP

  Politechnika Lubelska i Lubelska Fundacja Rozwoju, w ramach działalności w projekcie Enterprise Europe Network, zapraszają do udziału w drugiej edycji „Lubelskich Dni MŚP”, która odbędzie się w dniach 20 - 27 marca 2015 r. Szczególnej uwadze polecamy udział w seminarium, które odbędzie się 27 marca br. (piatek) w Auli III Wydziału Mechanicznego...

 • Nowy konkurs stypendialny w programie H2020

  12 marca 2015 r. otwarty został nabór wniosków o stypendia indywidualne finansowane w ramach systemu stypendialnego Marii Skłodowskiej-Curie. W konkursie o granty mogą brać udział pracownicy naukowi posiadający minimum 4 letni staż pracy lub stopień naukowy doktora. Osoby te mogą się ubiegać o sfinansowanie realizacji indywidualnego planu badawczo-szkoleniowego w...

 • 26 marca 2015 r.

 • Giełda współpracy polsko-niemieckiej

  Zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w giełdzie współpracy polsko-niemieckiej, która odbędzie się 28 kwietnia 2015 r. w Kolonii. Spotkanie zostanie zorganizowane wspólnie przez Konsulat Generalny RP w Kolonii, Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE, ZENIT GmbH, Enterprise Europe Network (EEN), Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP),...

 • Ukraina krajem stowarzyszonym z H2020

  Naukowcy i przedsiębiorcy z Ukrainy uzyskali możliwość uczestniczenia w programie ramowym Horyzont 2020 na takich samych warunkach jak uczestnicy z państw członkowskich UE. 20 marca 2015 r. podpisana została w Kijowie umowa stowarzyszeniowa Ukrainy z programem Horyzont 2020. Dzięki temu, ukraińscy uczestnicy będą mogli składac wnioski, uczestniczyć w postępowaniach przetargowych,...

 • Spotkanie brokerskie w Brukseli

  22 maja br. w Brukseli zorganizowane zostanie spotkanie dla osób poszukujących współpracy w ramach projektów wpisujących się w obszar tematyczny „Nauka z udziałem społeczeństwa i dla społeczeństwa” programu Horyzont 2020. Jednym z organizatorów wydarzenia jest Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE. W trakcie spotkania...

 • Konkurs na granty MS-C COFUND

  Komisja Europejska zaprasza do składania wniosków, których celem będzie dofinansowanie międzynarodowych, interdyscyplinarnych programów stypendialnych. Wniosek może złożyć samodzielnie uczelnia wyższa, instytut badawczy, przedsiębiorstwo a także inna instytucja zainteresowana rozwijaniem zasobów ludzkich i działająca na rzecz badań i innowacji. Warunkiem...

 • Raport nt. udziału Polski w programie H2020

  Zapraszamy do zapoznania się z publikacją na temat uczestnictwa polskich jednostek w programie HORYZONT 2020. Opracowanie zostało przygotowane przez Zespół Analiz i Statystyk Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE (KPK). Prezentowane są w nim wyniki pierwszych 79 konkursów programu H2020. Raport można pobrać ze strony internetowej KPK:...

 • "Granty na granty - promocja jakości II"

 • Granty na granty - MNiSW poszukuje ekspertów

  Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego także w tym roku wspiera przygotowanie wniosków projektowych, które polskie instytucje naukowe zamierzają zgłaszać w odpowiedzi na konkursy ogłaszane przez Komisję Europejską. Konkurs "Granty na granty - wsparcie polskich koordynatorów w programach badawczych Unii...

 • Preferencyjne kredyty dla innowacyjnych przedsiębiorców

  Idea Bank S.A. został pierwszym w Polsce Narodowym Pośrednikiem Finansowym w programie Horyzont 2020. Projekt z Polski znalazł się wśród najlepszych wniosków złożonych na konkurs InnoFin SME Guarantee ogłoszonego przez Komisję Europejską w ramach programu Horyzont 2020. Dzięki gwarancjom finansowym zapewnionym przez Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI), bank będzie...

 • Wsparcie na uzyskanie grantu

  Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ogłosiła drugi nabór wniosków w ramach tegorocznego programu pn.: "Wsparcie na uzyskanie grantu". Z oferty programu mogą skorzystać mali i średni przedsiębiorcy przygotowujący i składający wnioski do programów wsperających międzynarodową współpracę w obszarze badań naukowych i innowacji, lecz...

 • Ograniczone uprawnienia do udziału w H2020

  Komisja Europejska opracowała szczególne warunki uczestnictwa w programie Horyzont 2020 odnoszące się do niektórych państw. Chodzi o ustalenie, czy i w jakich przypadkach możliwe będzie finansowanie udziału w H2020 podmiotów pochodzących z: - regionów najbardziej oddalonych, tj.: Gwadelupa, Gujana Francuska, Reunion, Martyniki, Majotta, Saint-Martin...

 • Aktualne konkursy na projekty badawcze i innowacyjne

  Zapraszamy do zapoznania się z aktualnie trwającymi konkursami na projekty badawcze i innowacyjne.

 • Współpraca w Indiami

  Informujemy, iż Unia Europejska finansuje ze środków programu Horyzont 2020 projekt wspierający współpracę badawczą z Indiami w zakresie zrównoważenia środowiskowego. Za realizację projektu pn: "Technological Eco-Innovations for the Quality Control of Polluted Waters and Soils" (TECO) odpowiadają: Italian National Research Council (CNR) oraz National...

 • Zaproszenia do udziału w spotkaniach brokerskich

  Zapraszamy Państwa do zapoznania się z harmonogramem międzynarodowych spotkań organizowanych w celu wymiany pomysłów na innowacyjne technologie, inicjowania współpracy międzynarodowej oraz poszukiwania partnerów do projektów w różnych obszarach tematycznych programu Horyzont 2020. W dniach 12-13 października 2015 r. w Wageningen zorganizowane...

 • Nowe konkursy H2020 - dni informacyjne

  Wkrótce Komisja Europejska ogłosi zaproszenia do składania wniosków w ramach Programu Pracy na lata 2016-2017. W związku z tym zarówno w Brukseli jak i w Warszawie zaplanowano zorganizowanie dni informacyjnych, w trakcie których zaprezentowana zostanie tematyka najbliższych konkursów.

 • Finansowanie badań w zakresie dziedzictwa kulturowego

  Europejska platforma dziedzictwa kulturowego oferuje bezpłatny dostęp do infrastruktury badawczej w ramach projektu pn.: "Integrated Platform for the European Research Infrastructure ON Culture Heritage" (IPERION CH). Oznacza to, iż naukowcy nie tylko otrzymają możliwość skorzystania z najwyższej klasy laboratoriów, lecz także otrzymają zwrot kosztów...

 • Dzień informacyjny NMBP w KPK

  Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE zaprasza do udziału w dniu informacyjnym, który poświęcony zostanie zbliżającym się konkursom programu Horyzont 2020 w obszarze nanotechnologii, zaawansowanych materiałów, zaawansowanych systemów produkcji i przetwarzania oraz biotechnologii. Wydarzenie odbędzie się 6 października 2015 r. w Warszawie. Osoby...

 • Zaproszenie do oceny programu Horyzont 2020

  Sieć IGLO (Informal Group of RTD Liaison Offices) zbiera opinie osób reprezentujących instytucje zaangażowane w realizację projektów finansowanych ze środków programu Horyzont 2020 oraz recenzentów oceniających wnioski projektowe. Aby podzielić się swoimi uwagami na temat programu, mogą Państwo udzilić odpowiedzi na kilka pytań zawartych w ankiecie pt.:...

 • POLONEZ 1

  15 września br. Narodowe Centrum Nauki (NCN) uruchomiło program stypendialny POLONEZ 1, w ramach którego zagraniczni naukowcy mogą realizować swoje projekty badawcze w polskich instytucjach naukowych. Konkurs współfinansowany jest z programu Horyzont 2020 w ramach działania Maria Skłodowska-Curie COFUND. Wnioski przyjmowane będą do 15 grudnia 2015 r. Osoby...

 • Transport drogowy w nowych konkursach H2020

  23 października 2015 r. w Warszawie będzie miał miejsce dzień informacyjny poświęcony tematyce badawczej transportu drogowego przewidzianej na 2016 rok w ramach Wyzwania Społecznego: „Inteligentny, zielony i zintegrowany transport” Programu Horyzont 2020. Organizatorami wydarzenia są Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej oraz Przemysłowy...

 • Konkursy H2020 na lata 2016-2017

  Komisja Europejska opublikowała konkursy z Programu Pracy na lata 2016-2017. Aktualne tematy badawcze oraz warunki udziału w konkursach można sprawdzić odwiedzając Participant Portal - oficjalny serwis internetowy KE (http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html).

 • Znak jakości dla najlepszych grantów niesfinansowanych

  Wysoko ocenione wnioski projektowe, które z uwagi na ograniczenia budżetowe nie otrzymały dofinansowania z programu Horyzont 2020, zostaną wyróżnione przez Komisję Europejską specjalnym poświadczeniem jakości. Nowa inicjatywa KE została nazwana "Pieczęcią Doskonałości" ("Seal of Excellence"). Przyznanie tego wyróżnienia ma przede...

 • MNiSW ogłasza "Premię na Horyzoncie"

  Przepisy ustanawiające program "Premia na Horyzoncie" właśnie weszły w życie wraz z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę przeznaczonych na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą. „Premia na...

 • Oferta H2020 dla nauk społecznych i humanistycznych

  Osoby poszukujące informacji o ofercie Programu Horyzont 2020 w zakresie nauk społecznych, ekonomicznych bądź humanistycznych, powinny zapoznać się z opracowaniem pt.: "Opportunities for Researchers from the Socio-economic Sciences and Humanities" opublikowanym ostatnio przez organizację Net4Society. Net4Society zrzesza międzynarodowych ekspertów zajmujących się w...

 • Współpraca w obszarze zdrowia

  Informujemy, iż do 10 grudnia 2015 r. można zarejestrować się na międzynarodowe spotkanie brokerskie, organizowane przez zespół realizujący projekt "Health NCP 2.0" wraz z dwiema instytucjami z Francji. Odbędzie się ono 13 stycznia 2016 r. w Paryżu. W trakcie ww. wydarzenia, przedstawiciele różnych zagranicznych instytucji zajmujących się problematyką...

 • Tunezja dołącza do Programu Horyzont 2020

  1 grudnia 2015 r. tunezyjski Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Chiheb Bouden oraz Komisarz ds. Badań Nauki i Innowacji Carlos Moedas złozyli podpisy pod umową stowarzyszeniową Tunezji z Programem Horyzont 2020. Dzięki temu tunezyjscy naukowcy oraz przedsiębiorcy uzyskali mozliwość uczestniczenia w projektach H2020 na takich samych warunkach jak ich partnerzy z krajów...

 • Raport nt. udziału Polski w programie H2020

  Zapraszamy do zapoznania się z publikacją na temat uczestnictwa polskich jednostek w programie HORYZONT 2020. Opracowanie zostało przygotowane przez Zespół Analiz i Statystyk Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE (KPK). Prezentowane są w nim wyniki ze 158 konkursów programu H2020. Raport można pobrać ze strony internetowej KPK:...

 • Nowy konkurs na granty RISE

  Komisja Europejska opublikowała zaproszenie do składania wniosków na granty Marie Skłodowska-Curie Research and Innovations Staff Exchange (RISE). Wniosek może być złożony przez konsorcjum składające się z min. trzech niepowiązanych ze sobą organizacji reprezentujących trzy różne kraje (w tym dwa członkowskie UE lub stowarzyszone). Konkurs adresowany jest dla...

 • Dzień informacyjny Infrastruktur Badawczych

  Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE zaprasza na dzień informacyjny poświęcony możliwości udziału infrastruktur badawczych w projektach Horyzontu 2020, a także możliwości korzystania z bezpłatnego dostępu naukowców do wielu europejskich infrastruktur (zarówno tradycyjnych, jak i e-infrastruktur). Program spotkania oraz system rejestracji uczestnictwa...

 • 27 stycznia 2016 r.

 • III Lubelskie Dni MŚP

  Ośrodki sieci Enterprise Europe Network - Lubelska Fundacja Rozwoju i Politechnika Lubelska zapraszają do udziału w trzeciej edycji „Lubelskich Dni MŚP”, która odbędzie się w dniach 25 - 29 stycznia 2016r. Wydarzenie skierowane jest wyłącznie do przedsiębiorców z województwa lubelskiego. W ramach „III Lubelskich Dni MŚP” zorganizowane...

 • 28 stycznia 2016 r.

 • 11 lutego 2016 r.

 • 26 lutego 2016 r.

 • 25 lutego 2016 r.

 • Konsultacje programu pracy H2020 "Klimat"

  Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje w sprawie przygotowania kolejnego programu pracy w obszarze „Klimat, środowisko, efektywna gospodarka zasobami i surowce". Planowane działania będą realizowane w latach 2018-2020 i koncentrować się będą na priorytetach polityki Unii Europejskiej oraz badaniach foresight. Szczegóły dot. konsultacji, dokumenty, będące ich...

 • Dzień informacyjny w Brukseli

  Osoby zainteresowane konkursami dotyczącymi upowszechniania doskonałości i rozszerzania uczestnictwa (Spreading Excellence and Widening Participation) mają możliwość wzięcia udziału w międzynarodowym dniu informacyjnym, który odbędzie się 8 kwietnia br. w Brukseli. Szczegóły i zapisy:...

 • Międzynarodowe wydarzenia poświęcone biogospodarce

  W kwietniu odbędą się dwa międzynarodowe wydarzenia poświęcone biogospodarce: - 12-13 kwietnia 2016 r. „BioEconomy Utrecht 2016”, konferencja pod patronatem holenderskiej prezydencji poświęcona wypracowaniu wspólnego stanowiska interesariuszy wobec europejskiej strategii biogospodarki. Szczegóły i zapisy: http://www.bioeconomyutrecht2016.eu/ - 21 kwietnia...

 • Międzynarodowe wydarzenia poświęcone transportowi

  Specjaliści w dziedzinie transportu mają możliwość wzięcia udziału w następujących wydarzeniach: - 18-21 kwietnia 2016 r. „TRA2016: Transport Research Arena 2016” konferencja w Warszawie. Najważniejsze europejskie spotkanie poświęcone badaniom w dziedzinie transportu. Informacje i zapisy: http://www.traconference.eu/ - 21 kwietnia 2016 r. Spotkania brokerskie dla...

 • Key Enabling Technologies – spotkanie brokerskie

  12 maja 2016 r. w Moguncji odbędzie się międzynarodowe spotkanie brokerskie. Uczestnicy będą miej okazję poznać potencjalnych partnerów i uzgodnić szczegóły współpracy, której skutkiem może być wspólne złożenie wniosku w ramach konkursów w obszarach: nanotechnologii, materiałów zaawansowanych, biotechnologii, zaawansowanych...

 • POLONEZ 2 - konkurs i spotkanie informacyjne

  Narodowe Centrum Nauki (NCN) uruchomiło nabór wniosków w ramach programu stypendialnego POLONEZ 2. Konkurs przeznaczony jest dla zagranicznych naukowców realizujących swoje projekty badawcze w polskich instytucjach naukowych. Wnioski przyjmowane będą do 15 czerwca 2016 r. Informacje o konkursie oraz dokumentacja znajdują się pod adresem internetowym:...

 • Gruzja w konkursie H2020 RISE 2016

  Komisja Europejska informuje, iż Gruzja uzyskała status kraju stowarzyszonego z Programem Horyzont 2020 dla konkursu Research and Innovationa Staff Exchange (RISE). Umowa stowarzyszeniowa zostanie zawarta jeszcze w pierwszej połowie tego roku. Aktualny wykaz krajów stowarzyszonych znaleźć można w oficjalnym dokumencie KE pod adresem:...

 • Stypendia Marie Skłodowska-Curie IF 2016

  12 kwietnia 2016 r. otwarty został nabór wniosków o stypendia indywidualne finansowane w ramach systemu stypendialnego Marii Skłodowskiej-Curie. W konkursie o granty mogą brać udział pracownicy naukowi posiadający minimum 4 letni staż pracy lub stopień naukowy doktora. Osoby te mogą się ubiegać o sfinansowanie realizacji indywidualnego planu badawczo-szkoleniowego w...

 • Dzień informacyjny obszaru "Zdrowie" w KPK

  Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE zaprasza do udziału w dniu informacyjnym, który poświęcony zostanie zbliżającym się konkursom programu Horyzont 2020 w obszarze "Zdrowie, zmiany demograficzne i dobrostan". Wydarzenie odbędzie się 7 czerwca 2016 r. w Warszawie. Osoby zainteresowane uczestnictwem proszone są zarejestrowanie swojego udziału....

 • Raport nt. udziału Polski w programie H2020

  Zapraszamy do zapoznania się z publikacją na temat uczestnictwa polskich jednostek w programie HORYZONT 2020. Opracowanie zostało przygotowane przez Zespół Analiz i Statystyk Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE (KPK). Prezentowane są w nim wyniki z 200 konkursów programu H2020. Raport można pobrać ze strony internetowej KPK:...

 • Konkurs na granty MSCA COFUND

  Komisja Europejska zaprasza do składania wniosków w ramach konkursu Marie Skłodowska-Curie – COFUND. Celem projektów będzie dofinansowanie międzynarodowych, interdyscyplinarnych programów stypendialnych. Wniosek może złożyć samodzielnie uczelnia wyższa, instytut badawczy, przedsiębiorstwo a także inna instytucja zainteresowana rozwijaniem zasobów...

 • Science with and for Society - konsultacje społeczne

  Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje w sprawie przygotowania kolejnego programu pracy w obszarze „Nauka z udziałem społeczeństwa i dla społeczeństwa” (Science with and for Society). Działania w ramach tego obszaru realizowane będą w latach 2018-2020. Szczegóły dot. konsultacji, dokumenty, będące ich przedmiotem oraz formularz znajdują sie na stronach KE pod...

 • Spotkanie brokerskie w Brukseli

  1 czerwca br. CZELO (Czech Liaison Office for Research, Development and Innovation) organizuje w Brukseli spotkanie dla potencjalnych partnerów zainteresowanych utworzeniem konsorcjów projektowych w obszarze "Food Security, Sustainable Agriculture and Forestry, Marine, Maritime and Inland Water Research and the Bioeconomy". Oprócz samego spotkania brokerskiego...

 • 25 maja 2016 r.

 • ERC Advanced Grant - konkurs 2016

  Europejska Rada ds. Badań Naukowych (European Research Council) ogłosiła kolejny konkurs na granty ERC. Konkurs ERC Advanced Grants jest przeznaczony dla wybitnych badaczy, bez względu na ich wiek i narodowość, którzy chcą realizować swoje projekty badawcze w obszarze "frontier research". Projekty badawcze mają dotyczyć przełomowych badań, są obarczone wysokim...

 • 16 czerwca 2016 r.

 • Armenia dołącza do Programu Horyzont 2020

  Armeński minister Edukacji i Nauki Levon Mkrtchyan oraz europejski komisarz ds. Badań Nauki i Innowacji Carlos Moedas złozyli podpisy pod umową stowarzyszeniową Armenii z Programem Horyzont 2020. Dzięki temu armeńscy naukowcy oraz przedsiębiorcy uzyskali mozliwość uczestniczenia w projektach H2020 na takich samych warunkach jak ich partnerzy z krajów członkowskich UE i...

 • 21-22 czerwca 2016 r.

 • Krajowy dzień informacyjny NMP

  15 czerwca 2016 r. na terenie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, przy ul. Bankowej 12, w Auli im. Kazimierza Lepszego, Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej we współpracy z Regionalnym Punktem Kontaktowym na Politechnice Śląskiej, Uniwersytetem Śląskim i Śląskim Klastrem Nano, organizuje Krajowy dzień informacyjny z obszaru nanotechnologii,...

 • Nowa inicjatywa dla innowacyjnych MŚP

  Komisja Europejska aktywnie wspiera małych i średnich przedsiębiorców poprzez różnego rodzaju działania oferowane w programie Horyzont 2020. Ogromnym zainteresowaniem cieszą się granty typu "SME Instrument" oraz "Fast Track to Innovation". Dzięki tym i innym inicjatywom znacząco wzrosło uczestnictwo sektora prywatnego w programach ramowych UE. Teraz...

 • Transport: dzień informacyjny i spotkanie brokerskie w Brukseli

  Zbliża się termin ogłoszenia przez Komisję Europejską konkursów na 2017 r. w obszarze tematycznym transportu. Osoby, które interesuje ta tematyka będą mogły wziąć udział w dniu informacyjnym połączonym ze spotkaniem brokerskim. Oba te wydarzenia odbędą się 28 września 2016 r. w Brukseli. Dokładniejsze informacje pojawią się wkrótce pod adresem...

 • 15 lipca 2016 r.

 • Warsztaty ERC

  Polska Akademia Nauk oraz Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie zapraszają do udziału w warsztatach wspomagających przygotowanie wniosków o granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (European Research Council – ERC). Warsztaty organizuje Biuro ds. Doskonałości Naukowej PAN. Odbędą się 19 września br. Podczas warsztatów...

 • Trwa nabór wniosków do ERC Starting Grants 2017

  Ogłoszony został nowy konkurs na granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC). Z wnioskami mogą występować badacze posiadający stopień naukowy doktora od co najmniej 2 lat lecz nie dłużej niż 7 lat. Projekty mogą dotyczyć dowolnej tematyki, jednakże szczególnie cenione będą badania interdyscyplinarne, prowadzące do odkryć i rezultatów wykraczających poza...

 • Dzień informacyjny dla koordynatorów

  23 września 2016 r. Komisja Europejska zorganizuje w Brukseli specjalne spotkanie dla koordynatorów projektów H2020. Wydarzenie adresowane jest w szczególności do przedstawicieli tych instytucji, które niebawem podpiszą swoje pierwsze umowy grantowe i chcą poznać najważniejsze aspekty administracyjne, finansowe i prawne związane z przygotowaniem i realizacją...

 • Instrument MŚP II faza - warsztaty w KPK

  Przedsiębiorcy, którzy chcą z sukcesem przygotować wniosek do II Fazy Instrumentu MŚP mogą wziąć udział w warsztatach, które organizuje Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE. Warsztaty odbędą się 28 września 2016r. w Warszawie. Uczestnikami warsztatów mogą być przedsiębiorcy, którzy chcą przygotować nowe wnioski projektowe bądź...

 • Ogłoszono nowy konkurs na projekty ITN

  Informujemy, iż ponownie można składać wnioski na dofinansowanie projektów typu Innovative Training Networks (ITN), których celem ma być wyszkolenie kreatywnych, przedsiębiorczych i innowacyjnych naukowców. Instytucje zaangażowane w realizację grantów ITN mogą zaoferować młodym pracownikom naukowym (do 4 lat od ukończenia studiów) specjalistyczne...

 • Zbliża się termin składania wniosków na granty ERC

  Przypominamy, że termin składania wniosków na granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC) upływa 9 lutego 2017 roku. Wnioskodawcami mogą być wyłącznie pracownicy naukowi od 7 do 12 lat po doktoracie, pochodzący z dowolnego kraju świata i chcący wzmocnić swoją pozycję naukową w dowolnej dziedzinie wiedzy. Największe szanse na uzyskanie grantu będą miały...

 • NCN: Trwa konkurs POLONEZ 3

  Od 15 września br. Narodowe Centrum Nauki (NCN) przyjmuje wnioski w ramach programu stypendialnego POLONEZ 3, w ramach którego zagraniczni naukowcy mogą realizować swoje projekty badawcze w polskich instytucjach naukowych. Konkurs współfinansowany jest z programu Horyzont 2020 w ramach działania Maria Skłodowska-Curie COFUND. Wnioski przyjmowane będą do 15 grudnia 2016...

 • Podziel się opinią o programie H2020

  Komisja Europejska prowadzi okresową ocenę programów Horyzont 2020 i Euratom. Swoją opinię o ich funkcjonowaniu można wyrazić poprzez wypełnienie kwestionariuszy internetowych: - dla programu Horyzont 2020 pod adresem: http://ec.europa.eu/research/consultations/interim_h2020_2016/consultation_en.htm - dla programu Euratom pod adresem:...

 • 18 listopada 2016 r.

 • 24 listopada 2016 r.

 • 30 listopada 2016 r.

 • Dzień Informacyjny "Bezpieczeństwo żywnościowe"

  Informuję, iż Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej (KPK PB UE) organizuje Dzień Informacyjny dotyczący 2. Wyzwania Społecznego (SC2): „Bezpieczeństwo żywnościowe, zrównoważone rolnictwo i leśnictwo, badania mórz i wód śródlądowych oraz biogospodarka” w programie Horyzont 2020. Odbędzie się 7 grudnia 2016 r. w...

 • Uaktualniona wersja Annotated Model Grant Agreement

  Informujemy, że na stronie Participant Portal opublikowana została uaktualniona wersja Umowy Grantowej z komentarzami (Annotated Model Grant Agreement). Aktualny model umowy dostępny jest pod adresem: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html

 • 20 grudnia 2016 r.

 • Konkurs na granty RISE 2017

  Otwarto nowy konkurs na granty Marie Skłodowska-Curie Research and Innovations Staff Exchange (RISE). Wniosek może być złożony przez międzysektorowe konsorcjum zrzeszające min. 3 niezależne od siebie podmioty z 3 różnych krajów. Granty można realizowac przez okres maksymalnie 4 lat. Dofinansowanie może być wykorzystane na realizację wspólnych projektów...

 • Zapraszamy na dzień informacyjny ERA Chairs i Twinning

  Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE zaprasza 24 stycznia 2017 r. na spotkanie informacyjne mające na celu przedstawienie szczegółów dotyczących zasad aplikowania oraz sposobu przygotowania i realizacji projektów do programów: Twinning oraz ERA Chairs. Odbędzie się ono w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN w...

 • Szwajcaria dołącza do krajów stowarzyszonych z H2020

  Od 1 stycznia 2017 r. Szwajcaria będzie w pełni uczestniczyć w programie Horyzont 2020 jako kraj stowarzyszony. Szwajcaria nie jest członkiem Unii Europejskiej, ani nie należy do Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Jednakże dzięki zaakceptowaniu przez Szwajcarię zasad swobodnego przepływu osób i usług gwarantowanych przez Unię Europejską, naukowcy z tego kraju będą mieć...

 • Sukces firmy Cyberbajt Tadeusz Nowak z Zamościa

  Poznaliśmy wyniki ostatniego konkursu Komisji Europejskiej na realizację projektów w ramach 1 Fazy Instrumentu MŚP. Dofinansowanie otrzyma 176 projektów, w które zaangażowane są 184 małe i średnie przedsiębiorstwa z 28 krajów Europy. Na realizację innowacyjnych projektów przeznaczono prawie 9 milionów euro. Każda z firm uzyskała grant w...

 • 8 lutego 2017 r.

 • 9 lutego 2017 r.

 • 15 lutego 2017 r.

 • 16 lutego 2017 r.

 • 23 lutego 2017 r.

 • 24 marca 2017 r.

 • Szkoła Letnia w Armenii

  Do 19 maja 2017 r. przedstawiciele nauk humanistycznych i społecznych mogą ubiegać się o udział w zajęciach szkoły letniej projektu Black Sea Horizon. Wydarzenie pn. "BSH Horizon 2020 Summer School on Social Sciences and Humanities” odbędzie się w terminie 10-11 lipca 2017 r. w stolicy Armenii, Erywaniu. Celem projektu Black Sea Horizon jest wspieranie współpracy...

 • Gospodarka cyrkulacyjna: spotkanie brokerskie w Oslo

  Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE informuje, iż 19 września br. w Oslo odbędzie się konferencja połączona ze spotkaniem brokerskim w temacie: "Business opportunities in the circular economy". Konferencja poprzedzi otwarcie nowych tematów konkursowych programu Horyzont 2020 w obszarze Circular Economy. Wizyta w Oslo będzie więc znakomitą okazją do...

 • 6 lipca 2017 r.

 • Rusza kampania informacyjna pt.: "Projekt Naukowiec"

  Sześć polskich organizacji rozpocznie niebawem kampanię informacyjno-edukacyjną, której celem jest zachęcenie młodych naukowców do planowania kariery zawodowej. Konsorcjum, pod kierunkiem Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE, pozyskało na ten cel 85 tys. euro z programu Horyzont 2020. W ramach przedsięwzięcia jesienią w sześciu polskich miastach...

 • Jak zdobyć logo HR Excellence in Research?

  Komisja Europejska zaprasza przedstawicieli instytucji wdrażających przepisy "Europejskiej Karty Naukowca" i "Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych" na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 24 października br. w Brukseli. W ramach wydarzenia pt.: Raising perspectives for talented researchers by institutions implementing the...

 • Brukselskie spotkanie poświęcone energetyce jądrowej

  24 października 2017r., w Brukseli odbędzie się spotkanie brokerskie poświęcone m.in. tematyce energii jądrowej i najnowszemu konkursowi w programie Euratom oraz Energia. Spotkanie dotyczyć będzie tematyki konkursów przewidzianych na 2018 rok: energetyki jądrowej (w tym: zagadnień zarządzania odpadami promieniotwórczymi; ochrony radiologicznej ; wykorzystania...

 • H2020: informacja dot. "Brexitu"

  W Portalu Uczestnika, serwisie internetowym prowadzonym przez Komisję Europejską, pojawiła się wiadomość dotycząca sytuacji uczestników programu HORYZONT 2020 pochodzących z Wielkiej Brytanii. Informacja ta ma wpływ także na losy konsorcjów projektowych z udziałem Brytyjczyków. Według opublikowanego komunikatu, do czasu opuszczenia Unii Europejskiej przez...

 • Projekty ITN i RISE - Zapraszamy na webinarium!

  Webinarium jest organizowane przez Irlandzki Punkt Kontaktowy w ramach projektu Net4Mobility i poświęcone będzie 2 rodzajom projektów Marii Skłodowskiej-Curie: ITN oraz RISE. W czasie tego spotkania zostaną zaprezentowane szczegóły dotyczące udziału w tych projektach podmiotów z krajów spoza Unii Europejskiej, szczególnie z Azji i...

 • BioHorizon: zapraszamy na spotkanie brokerskie

  26 czerwca br. w Brukseli odbędzie się międzynarodowe spotkanie brokerskie „BioHorizon SC2 and KET-B Brokerage Event 2018” w obszarze 2. Wyzwania Społecznego (SC2): „Bezpieczeństwo żywnościowe, zrównoważone rolnictwo i leśnictwo, badania mórz i wód śródlądowych oraz biogospodarka”. Organizatorami wydarzenia jest Komisja Europejska...

 • 28 maja 2018 r.

 • ERA Chairs: KPK zaprasza na szkolenie

  Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE organizuje 4 września br. szkolenie, którego tematem będzie przygotowanie wniosków na otwarty niedawno konkurs WIDESPREAD-04-2019: ERA Chairs. Odbędzie się ono w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN w Warszawie. Osoby zainteresowane udziałem w wydarzeniu proszone są o wypełnienie formularza...

 • Konkurs na nowe katedry ERA

  26 lipca 2018r. uruchomiony został nabór wniosków w ramach konkursu WIDESPREAD-04-2019: ERA Chairs. W konkursie mogą uczestniczyć uczelnie wyższe oraz instytuty badawcze, których celem jest wzmocnienie doskonałości wybranych zespołów naukowych, poprzez zatrudnienie wyspecjalizowanej kadry oraz trwałe polepszenie funkcjonowania tych jednostek. Na realizację...

 • Nowe konkursy ERC

  Zgodnie z zapowiedziami Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (European Research Council, ERC), Program Pracy na rok 2019 zostanie opublikowany w połowie września br. Wraz z nim otwarte zostaną nabory wniosków na projekty typu ERC Starting Grant (ERC StG) oraz ERC Synergy Grant (ERC SyG). W przypadku tego pierszego konkursu, wnioski można składać do 17 października br., natomiast...

 • Otwarto nabór wniosków dla projektów medycznych

  Od 26 lipca br. można składać wnioski aplikacyjne w obszarze "Zdrowie" w ramach dwóch konkursów na rok 2019: "Better Health and care, economic growth and sustainable health systems" oraz "Digital Transformation in Health and Care". Przy okazji otwarcia ww. naborów, KE uaktualniła program pracy o tematy konkursowe planowane na rok 2020....

 • Twinning: KPK zaprasza na warsztaty

  Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE we współpracy z Uniwersytetem Warszawskim organizuje 17 września br. warsztaty, którego tematem będzie przygotowanie wniosków na otwarty niedawno konkurs WIDESPREAD-03-2019: Twinning. Warsztaty odbędą się na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Lipowej 4 w budynku Collegium Iuridicum w sali 1.2 w...

 • ERC publikuje program pracy na 2019 r.

  Europejska Rada ds. Badań Naukowych (European Research Center - ERC) opublikowała program pracy na rok 2019. W oparciu o ten dokument, 10 września br. otwarty zostanie konkurs na Starting Grants. Tego samego dnia wnioskodawcy otrzymają dostęp do systemu składania wniosków. Nabór prowadzony będzie krótko, tj. do 17 października br.. Program Pracy ERC 2019...

 • 21 września 2018 r.

 • 26 września 2018 r.

 • Dzień informacyjny "Europa w zmieniającym się świecie"

  W imieniu Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE informujemy, iż otwarta została rejestracja na międzynarodowy dzień informacyjny i spotkania brokerskie, poświęcone konkursom w obszarze nauk społecznych i humanistycznych - "Europa w zmieniającym się świecie". W trakcie wydarzenia przedstawiciele m.in. Komisji Europejskiej zaprezentują: założenia...

 • Dzień Informacyjny: "Bezpieczeństwo żywnościowe"

  W imieniu Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE mamy przyjemność zaprosić Państwa na otwarty Dzień Informacyjny poświęcony 2. Wyzwaniu społecznemu w programie Horyzont 2020: „Bezpieczeństwo żywnościowe, zrównoważone rolnictwo i leśnictwo, badania mórz i wód śródlądowych oraz biogospodarka”. Wydarzenie odbędzie się...

 • Wznowiono konkurs na projekty ITN

  Informujemy, iż ponownie można składać wnioski na dofinansowanie projektów typu Innovative Training Networks (ITN), których celem ma być wyszkolenie kreatywnych, przedsiębiorczych i innowacyjnych naukowców. Instytucje zaangażowane w realizację grantów ITN mogą zaoferować młodym pracownikom naukowym (do 4 lat od ukończenia studiów) specjalistyczne...

 • 23 października 2018 r.

 • Spotkanie Networkingowe “Successful R&I in Europe”

  Zachęcamy do uczestnictwa w spotkaniu networkingowym: „Successful R&I in Europe 2019” (organizowanym przez Zenit), które odbędzie się w dniach 14-15 lutego br., w Düsseldorfie. Jest to już dziesiąta edycja tego wydarzenia. Celem spotkania jest nawiązanie kontaktów pod przyszłe konsorcja projektowe w Programie Horyzont 2020. Warto skorzystać z tej...

 • 21 stycznia 2019 r.

 • ICT Proposers' Day w Helsinkach

  Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE (KPK) informuje, iż w dniach 19-20 września 2019 r. Komisja Europejska organizuje w Helsinkach ICT Proposers’ Day 2019 – największe spotkanie informacyjno-brokerskie dla obszaru ICT w programie Horyzont 2020. Podczas tego spotkania prezentowane będą tematy konkursów związanych z ICT w ostatnim roku programu...

 • Dzień informacyjny i spotkanie brokerskie BIOHORIZON

  Informujemy, iż na 3 lipca 2019 r. zaplanowano w Brukseli dzień informacyjny poświęcony ostatniemu konkursowi programu Horizon 2020 w obszarze badawczym: "Bezpieczeństwo żywnościowe, zrównoważone rolnictwo i leśnictwo, badania mórz i wód śródlądowych oraz biogospodarka". Dzień później odbędzie się powiązane z tym wydarzeniem spotkanie...

 • 8 maja 2019 r.

 • KPK zaprasza na „EIC Roadshow Warsaw”

  W imieniu Komisji Europejskiej Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE serdecznie zaprasza na konferencję „EIC Roadshow Warsaw”, która odbędzie się 7 maja 2019 r. w hotelu Novotel Warszawa Centrum, ul. Marszałkowska 94/98 w Warszawie. Celem wydarzenia będzie zaprezentowanie przedstawicielom polskiego biznesu, administracji publicznej i samorządowej oraz...

 • Spotkanie brokerskie dot. obszaru "Zdrowie"

  4 lipca br. w Brukseli odbędzie się spotkanie brokerskie poświęcone konkursom w wyzwaniu społecznym "Zdrowie, zmiany demograficzne i dobrostan" w ramach programu HORYZONT 2020. Za organizację wydarzenia odpowiada zespół projektu "Health NCP Net 2.0" (HNN2.0), skupiającego przedstawicieli punktów kontaktowych ds. Zdrowia z różnych krajów...

 • 29 maja 2019 r.

 • 27-28 czerwca 2019 r.

 • 14 listopada 2019 r.

 • 18 listopada 2019 r.

 • BREXIT: Wielka Brytania pozostaje w programie Horyzont 2020

  UKRO (UK Research Office) przekazało w komunikacie z 22 stycznia 2020 r. najnowsze informacje o obecnej sytuacji Wielkiej Brytanii w związku z programem „Horyzont 2020” i innymi programami finansowanymi przez UE. Według przyjętej 17 października 2019 r. umowy o wystąpieniu, Wielka Brytania nadal uczestniczy w programach UE finansowanych w ramach wieloletnich ram finansowych...

 • Koronawirus: KE ogłasza nowy konkurs w nadzwyczajnym trybie

  Komisja Europejska reaguje na zagrożenia związane z pojawieniem się i ekspansją koronawirusa 2019-nCoV ogłaszając w szczególnym trybie nabór wniosków w temacie "SC1-PHE-CORONAVIRUS-2020: Advancing knowledge for the clinical and public health response to the epidemic". KE przeznacza 10 mln euro na badania naukowe, których wyniki mają być...

 • Ostatnie konkursy H2020. Skorzystaj z naszego wsparcia!

  Trwają ostatnie konkursy programu Horyzont 2020. Dla Państwa wygody na stronie Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych Unii Europejskiej zamieszczona została aktualna oferta programu. Zachęcamy do zapoznania się z nią. Jednakże prawidłowe i konkurencyjne przygotowanie wniosku wymaga zaangażowania i czasu. Dlatego też przypominamy, że mogą Państwo korzystać z...

 • Koronawirus: IMI2 ogłasza nowy konkurs w nadzwyczajnym trybie

  Komisja Europejska reaguje na zagrożenia związane z pojawieniem się i ekspansją koronawirusa 2019-nCoV ogłaszając w szczególnym trybie nabór wniosków w temacie "SC1-PHE-CORONAVIRUS-2020: Advancing knowledge for the clinical and public health response to the epidemic". KE przeznacza 10 mln euro na badania naukowe, których wyniki mają być...

 • Covid-19: informacje dla uczestników H2020

  Aktualna sytuacja spowodowana ekspansją wirusa Covid-19 utrudnia pracę zarówno wnioskodawcom jak i beneficjentom programu Horyzont 2020. Mając to na uwadze, Komisja Europejska reaguje np. wydłużając niektóre terminy naboru wniosków. Informacje na ten temat publikowane są w specjalnym serwisie internetowym pn.: "European Research Area (ERA) Corona Platform"....

 • NMP TeAm zaprasza na warsztaty online

  Informujemy, że sieć NMP TeAm zorganizuje wkrótce warsztaty pn.: "Rozpocznij swoją przygodę z Horyzontem". Warsztaty skierowane są w szczególności do odbiorców z krajów UE 13, ale ich uczestnikiem może zostać każdy zainteresowany. Adresatami wydarzenia są osoby, które chcą dowiedzieć się jak stawiać pierwsze kroki w programach ramowych...

 • Program współpracy doktoranckiej JRC

  Collaborative Doctoral Partnerships (CDP) to inicjatywa Wspólnego Centrum Badawczego (Joint Research Center - JRC) mająca na celu nawiązanie strategicznej współpracy z instytucjami szkolnictwa wyższego, które nadają stopnie doktorskie. Celem CDP jest szkolenie nowego pokolenia doktorantów w dziedzinie nauk ścisłych i technologii. Uprawnione do uczestnictwa w...

 • KPK zaprasza na "Lato z MSCA"

  Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE (KPK) zaprasza indywidualnych naukowców planujących prowadzenie badań za granicą oraz instytucje zainteresowane przyjmowaniem naukowców przebywających poza granicami Polski na wirtualne spotkania, szkolenia i konsultacje związane z działaniami Marii Skłodowskiej-Curie. Listę wydarzeń wraz z planowanymi terminami...

 • Green Deal: Nowy konkurs w programie H2020

  Komisja Europejska ogłosiła konkurs dla Europejskiego Zielonego Ładu (European Green Deal Call). Jest to ostatnia szansa na pozyskanie finansowania z programu Horyzont 2020. Nabór wniosków projektowych rozpocznie się 22 września br. i potrwa do 26 stycznia 2021 r. Wnioskodawcy mogą wybierać z 20 tematów dot. zrównoważonego rolnictwa, ochrony środowiska czy...