Tag: "EIT"

  • Horizon 2020

    Następca 7 Programu Ramowego otrzyma nazwę "Horizon 2020 - the Framework Programme for Research and Innovation". Nowy program uruchomiony zostanie 1 stycznia 2014 r. i połączy w sobie trzy „unijne” źródła finansowania, aktualnie znane jako: • Program Ramowy w zakresie badań i rozwoju technologicznego, • Program Ramowy na rzecz Konkurencyjności...