Tag: "LIFE+"

  • Program LIFE+

    Komisja Europejska ogłosiła 13 marca zaproszenie konkursowe w ramach programu LIFE+. Program LIFE+ wspiera wyłącznie projekty w dziedzinie badań nad środowiskiem i składa się z trzech komponentów: Nature and biodiversity Environment policy and governance Information and communication. Termin zgłaszania aplikacji upływa z dniem 26 września 2012...