Tag: "Spotkanie brokerskie"

 • Spotkanie "networkingowe" w Brukseli

  Biuro Promocji Nauki PAN (PolSCA) w Brukseli zaprasza wszystkich zainteresowanych miedzynarodową współpracą naukową oraz zmiejszeniem przepaści w zakresie innowacji, do udziału w spotkaniu typu Network Event pt.: "Crossing the Innovation Divide"organizowanego przez VSNU (Association of Universities in the Netherlands) oraz Neth-ER (Netherlands house for Education and...

 • Spotkanie brokerskie w Niemczech

  Informujemy, iż w dniach 30-31 października 2014 r. w Dusseldorfie odbędzie się spotkanie brokerskie pt.: "Successful R&I in Europe 2014, 6th European Networking Event". Weźmie w nim udział blisko 400 naukowców i przedsiębiorców z krajów UE oraz pozostałych rejonów świata, których celem jest nawiązanie współpracy pod kątem...

 • Giełda współpracy polsko-niemieckiej

  Zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w giełdzie współpracy polsko-niemieckiej, która odbędzie się 28 kwietnia 2015 r. w Kolonii. Spotkanie zostanie zorganizowane wspólnie przez Konsulat Generalny RP w Kolonii, Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE, ZENIT GmbH, Enterprise Europe Network (EEN), Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP),...

 • Spotkanie brokerskie w Brukseli

  22 maja br. w Brukseli zorganizowane zostanie spotkanie dla osób poszukujących współpracy w ramach projektów wpisujących się w obszar tematyczny „Nauka z udziałem społeczeństwa i dla społeczeństwa” programu Horyzont 2020. Jednym z organizatorów wydarzenia jest Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE. W trakcie spotkania...

 • Zaproszenia do udziału w spotkaniach brokerskich

  Zapraszamy Państwa do zapoznania się z harmonogramem międzynarodowych spotkań organizowanych w celu wymiany pomysłów na innowacyjne technologie, inicjowania współpracy międzynarodowej oraz poszukiwania partnerów do projektów w różnych obszarach tematycznych programu Horyzont 2020. W dniach 12-13 października 2015 r. w Wageningen zorganizowane...

 • Współpraca w obszarze zdrowia

  Informujemy, iż do 10 grudnia 2015 r. można zarejestrować się na międzynarodowe spotkanie brokerskie, organizowane przez zespół realizujący projekt "Health NCP 2.0" wraz z dwiema instytucjami z Francji. Odbędzie się ono 13 stycznia 2016 r. w Paryżu. W trakcie ww. wydarzenia, przedstawiciele różnych zagranicznych instytucji zajmujących się problematyką...

 • Międzynarodowe wydarzenia poświęcone biogospodarce

  W kwietniu odbędą się dwa międzynarodowe wydarzenia poświęcone biogospodarce: - 12-13 kwietnia 2016 r. „BioEconomy Utrecht 2016”, konferencja pod patronatem holenderskiej prezydencji poświęcona wypracowaniu wspólnego stanowiska interesariuszy wobec europejskiej strategii biogospodarki. Szczegóły i zapisy: http://www.bioeconomyutrecht2016.eu/ - 21 kwietnia...

 • Międzynarodowe wydarzenia poświęcone transportowi

  Specjaliści w dziedzinie transportu mają możliwość wzięcia udziału w następujących wydarzeniach: - 18-21 kwietnia 2016 r. „TRA2016: Transport Research Arena 2016” konferencja w Warszawie. Najważniejsze europejskie spotkanie poświęcone badaniom w dziedzinie transportu. Informacje i zapisy: http://www.traconference.eu/ - 21 kwietnia 2016 r. Spotkania brokerskie dla...

 • Key Enabling Technologies – spotkanie brokerskie

  12 maja 2016 r. w Moguncji odbędzie się międzynarodowe spotkanie brokerskie. Uczestnicy będą miej okazję poznać potencjalnych partnerów i uzgodnić szczegóły współpracy, której skutkiem może być wspólne złożenie wniosku w ramach konkursów w obszarach: nanotechnologii, materiałów zaawansowanych, biotechnologii, zaawansowanych...

 • Spotkanie brokerskie w Brukseli

  1 czerwca br. CZELO (Czech Liaison Office for Research, Development and Innovation) organizuje w Brukseli spotkanie dla potencjalnych partnerów zainteresowanych utworzeniem konsorcjów projektowych w obszarze "Food Security, Sustainable Agriculture and Forestry, Marine, Maritime and Inland Water Research and the Bioeconomy". Oprócz samego spotkania brokerskiego...

 • Transport: dzień informacyjny i spotkanie brokerskie w Brukseli

  Zbliża się termin ogłoszenia przez Komisję Europejską konkursów na 2017 r. w obszarze tematycznym transportu. Osoby, które interesuje ta tematyka będą mogły wziąć udział w dniu informacyjnym połączonym ze spotkaniem brokerskim. Oba te wydarzenia odbędą się 28 września 2016 r. w Brukseli. Dokładniejsze informacje pojawią się wkrótce pod adresem...

 • Spotkania brokerskie w obszarze Euratom

  Najbliższe spotkania brokerskie dla działań z obszaru Euratom odbędą się w Madrycie i Bratysławie. Oba wydarzenia organizowane są przez sieć Enterprise Europe Network oraz konsorcjum projektu NUCL-EU 2020. Pierwsze ze spotkań odbędzie się w dniach 24-25 listopada 2016 r. w Madrycie. Jego tematem będzie produkcja radionuklidów oraz wiązek protonów i jonów w...

 • Zapraszamy na Dni Polskie w Kijowie

  Dni Polskie w Kijowie to duże wydarzenie organizowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego we współpracy z Fundacją Edukacyjną "Perspektywy" oraz Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji, Krajowym Punktem Kontaktowym Programów Badawczych UE, Fundacją na rzecz Nauki Polskiej i Biurem Uznawalności Wykształcenia i Współpracy Międzynarodowej. Wydarzenie...

 • Gospodarka cyrkulacyjna: spotkanie brokerskie w Oslo

  Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE informuje, iż 19 września br. w Oslo odbędzie się konferencja połączona ze spotkaniem brokerskim w temacie: "Business opportunities in the circular economy". Konferencja poprzedzi otwarcie nowych tematów konkursowych programu Horyzont 2020 w obszarze Circular Economy. Wizyta w Oslo będzie więc znakomitą okazją do...

 • Brukselskie spotkanie poświęcone energetyce jądrowej

  24 października 2017r., w Brukseli odbędzie się spotkanie brokerskie poświęcone m.in. tematyce energii jądrowej i najnowszemu konkursowi w programie Euratom oraz Energia. Spotkanie dotyczyć będzie tematyki konkursów przewidzianych na 2018 rok: energetyki jądrowej (w tym: zagadnień zarządzania odpadami promieniotwórczymi; ochrony radiologicznej ; wykorzystania...

 • NLAB: Nevada-Lubelskie Acceleration Bridge

  17 października br. w Lubelskim Centrum Konferencyjnym, przy ul. Artura Grottgera 2, odbędzie się konferencja pt.: "NLAB: Nevada-Lubelskie Acceleration Bridge". Zostanie ona poświęcona możliwościom współpracy polsko-amerykańskiej w zakresie badań i innowacji. W trakcie konferencji odbędą się panele dyskusyjne, w których udział wezmą reprezentanci stanu...

 • BioHorizon: zapraszamy na spotkanie brokerskie

  26 czerwca br. w Brukseli odbędzie się międzynarodowe spotkanie brokerskie „BioHorizon SC2 and KET-B Brokerage Event 2018” w obszarze 2. Wyzwania Społecznego (SC2): „Bezpieczeństwo żywnościowe, zrównoważone rolnictwo i leśnictwo, badania mórz i wód śródlądowych oraz biogospodarka”. Organizatorami wydarzenia jest Komisja Europejska...

 • Dzień informacyjny "Europa w zmieniającym się świecie"

  W imieniu Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE informujemy, iż otwarta została rejestracja na międzynarodowy dzień informacyjny i spotkania brokerskie, poświęcone konkursom w obszarze nauk społecznych i humanistycznych - "Europa w zmieniającym się świecie". W trakcie wydarzenia przedstawiciele m.in. Komisji Europejskiej zaprezentują: założenia...

 • Spotkanie Networkingowe “Successful R&I in Europe”

  Zachęcamy do uczestnictwa w spotkaniu networkingowym: „Successful R&I in Europe 2019” (organizowanym przez Zenit), które odbędzie się w dniach 14-15 lutego br., w Düsseldorfie. Jest to już dziesiąta edycja tego wydarzenia. Celem spotkania jest nawiązanie kontaktów pod przyszłe konsorcja projektowe w Programie Horyzont 2020. Warto skorzystać z tej...

 • ICT Proposers' Day w Helsinkach

  Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE (KPK) informuje, iż w dniach 19-20 września 2019 r. Komisja Europejska organizuje w Helsinkach ICT Proposers’ Day 2019 – największe spotkanie informacyjno-brokerskie dla obszaru ICT w programie Horyzont 2020. Podczas tego spotkania prezentowane będą tematy konkursów związanych z ICT w ostatnim roku programu...

 • Dzień informacyjny i spotkanie brokerskie BIOHORIZON

  Informujemy, iż na 3 lipca 2019 r. zaplanowano w Brukseli dzień informacyjny poświęcony ostatniemu konkursowi programu Horizon 2020 w obszarze badawczym: "Bezpieczeństwo żywnościowe, zrównoważone rolnictwo i leśnictwo, badania mórz i wód śródlądowych oraz biogospodarka". Dzień później odbędzie się powiązane z tym wydarzeniem spotkanie...

 • Spotkanie brokerskie dot. obszaru "Zdrowie"

  4 lipca br. w Brukseli odbędzie się spotkanie brokerskie poświęcone konkursom w wyzwaniu społecznym "Zdrowie, zmiany demograficzne i dobrostan" w ramach programu HORYZONT 2020. Za organizację wydarzenia odpowiada zespół projektu "Health NCP Net 2.0" (HNN2.0), skupiającego przedstawicieli punktów kontaktowych ds. Zdrowia z różnych krajów...

 • Green Deal: Nowy konkurs w programie H2020

  Komisja Europejska ogłosiła konkurs dla Europejskiego Zielonego Ładu (European Green Deal Call). Jest to ostatnia szansa na pozyskanie finansowania z programu Horyzont 2020. Nabór wniosków projektowych rozpocznie się 22 września br. i potrwa do 26 stycznia 2021 r. Wnioskodawcy mogą wybierać z 20 tematów dot. zrównoważonego rolnictwa, ochrony środowiska czy...

 • Spotkanie brokerskie "Global Nuclear Physics Innovation"

  W dniach 2-3 grudnia 2020 roku odbędzie się 3 edycja spotkania brokerskiego Global Nuclear Physics Innovation (w wersji on-line). Wydarzenie skierowane jest do szerokiego grona uczestników - laboratoriów, uniwersytetów oraz przedsiębiorstw z takich obszarów jak: fizyka, biologia, chemia, elektronika, energetyka, medycyna, materiały, aeronautyka, informatyka,...