Tag: "Premia na Horyzoncie"

 • MNiSW ogłasza "Premię na Horyzoncie"

  Przepisy ustanawiające program "Premia na Horyzoncie" właśnie weszły w życie wraz z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę przeznaczonych na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą. „Premia na...

 • "Premia na horyzoncie" - rusza nabór wniosków

  14 marca 2016 r. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego uruchomił nabór wniosków w ramach programu "Premia na Horyzoncie". W ramach tej inicjatywy, ministerstwo może przyznać jednostkom naukowym uczestniczącym w programie ramowym Horyzont 2020 dodatkowe środki finansowe. Jednakże mogą one zostać przeznaczone wyłącznie na wypłatę wynagrodzeń dla osób...

 • MNiSW czasowo wstrzymuje "Premię na Horyzoncie"

  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego informuje, iż z uwagi na wprowadzane zmiany w systemie informatycznym zawiesza czasowo nabór wniosków do programu "Premia na Horyzoncie". Przerwa w działaniu systemu potrwa do 5 stycznia 2017 r.

 • Premia na horyzoncie 2

  Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego uruchomił nabór wniosków w ramach programu "Premia na Horyzoncie". W ramach tej inicjatywy, ministerstwo może przyznać jednostkom naukowym uczestniczącym w programie ramowym Horyzont 2020 dodatkowe środki finansowe. Jednakże mogą one zostać przeznaczone wyłącznie na wypłatę wynagrodzeń dla osób...

 • "Premia na horyzoncie 2" - rusza nabór wniosków

  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego uruchomiło nabór wniosków w ramach programu "Premia na Horyzoncie 2". W ramach tej inicjatywy, ministerstwo może przyznać jednostkom naukowym uczestniczącym w programie ramowym Horyzont 2020 dodatkowe środki finansowe. Jednakże mogą one zostać przeznaczone wyłącznie na wypłatę dodatków do wynagrodzeń dla...