Tag: "IMI2 JU"

  • Konkursy Innovative Medicines Initiative

    18 grudnia 2015 r. Wspólne Przedsięwzięcie Inicjatywa Leków Innowacyjnych 2 (IMI2 JU – Innovative Medicines Initiative 2 Joint Undertaking) ogłosiło otwarcie 8. naboru wniosków projektowych. IMI2 JU jest partnerstwem publiczno-prywatnym, zawartym pomiędzy Komisją Europejską i Europejską Federacją Producentów Leków i Stowarzyszeń Farmaceutycznych...

  • Otwarcie konkursu inicjatywy IMI2 JU

    Najnowszy konkurs Inicjatywy Leków Innowacyjnych 2 (IMI2 JU) został otwarty 21 grudnia 2016 r. Uczestniczyć w nim mogą konsorcja składające się m.in. z uniwersytetów, instytutów badawczych a także MŚP i organizacji społecznych. Wnioski składane będa dwuetapowo. Termin naboru wniosków dla I etapu to 24 stycznia 2017 r. Wiadomo już, iż ogłoszonych zostanie...