Tag: "Technologie informacyjne i komunikacyjne - ICT"

  • ICT Proposers' Day w Helsinkach

    Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE (KPK) informuje, iż w dniach 19-20 września 2019 r. Komisja Europejska organizuje w Helsinkach ICT Proposers’ Day 2019 – największe spotkanie informacyjno-brokerskie dla obszaru ICT w programie Horyzont 2020. Podczas tego spotkania prezentowane będą tematy konkursów związanych z ICT w ostatnim roku programu...