Tag: "Energia"

  • Brukselskie spotkanie poświęcone energetyce jądrowej

    24 października 2017r., w Brukseli odbędzie się spotkanie brokerskie poświęcone m.in. tematyce energii jądrowej i najnowszemu konkursowi w programie Euratom oraz Energia. Spotkanie dotyczyć będzie tematyki konkursów przewidzianych na 2018 rok: energetyki jądrowej (w tym: zagadnień zarządzania odpadami promieniotwórczymi; ochrony radiologicznej ; wykorzystania...

  • Euratom: seminarium w Brukseli

    21 lutego br., Komisja Europejska organizuje w Brukseli seminarium poświęcone nowym wyzwaniom, które stoją przed programem Euratom Fission. Do uczestnictwa w spotkaniu zachęcamy przedstawicieli agend rządowych, instytutów badawczych, uczelni, platform technologicznych oraz przemysłu. W celu uzyskania szczegółowych informacji oraz rejestracji, prosimy o kontakt z...

  • Dzień informacyjny programu Euratom w ICHTJ

    12 lutego br. w Instytucie Chemii i Techniki Jądrowej (ICHTJ) zorganizowany zostanie dzień informacyjny programu Euratom. Organizatorami wydarzenia są Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE, Narodowe Centrum Badań Jądrowych oraz Instytut Chemii i Techniki Jądrowej. Spotkanie zostanie poświęcone konkursowi przewidzianemu w Programie Pracy na 2018 rok. Oprócz tego...