Tag: "Upowszechnianie doskonałości"

 • Zapraszamy na dzień informacyjny ERA Chairs i Twinning

  Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE zaprasza 24 stycznia 2017 r. na spotkanie informacyjne mające na celu przedstawienie szczegółów dotyczących zasad aplikowania oraz sposobu przygotowania i realizacji projektów do programów: Twinning oraz ERA Chairs. Odbędzie się ono w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN w...

 • ERA Chairs: KPK zaprasza na szkolenie

  Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE organizuje 4 września br. szkolenie, którego tematem będzie przygotowanie wniosków na otwarty niedawno konkurs WIDESPREAD-04-2019: ERA Chairs. Odbędzie się ono w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN w Warszawie. Osoby zainteresowane udziałem w wydarzeniu proszone są o wypełnienie formularza...

 • Konkurs na nowe katedry ERA

  26 lipca 2018r. uruchomiony został nabór wniosków w ramach konkursu WIDESPREAD-04-2019: ERA Chairs. W konkursie mogą uczestniczyć uczelnie wyższe oraz instytuty badawcze, których celem jest wzmocnienie doskonałości wybranych zespołów naukowych, poprzez zatrudnienie wyspecjalizowanej kadry oraz trwałe polepszenie funkcjonowania tych jednostek. Na realizację...

 • Twinning: KPK zaprasza na warsztaty

  Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE we współpracy z Uniwersytetem Warszawskim organizuje 17 września br. warsztaty, którego tematem będzie przygotowanie wniosków na otwarty niedawno konkurs WIDESPREAD-03-2019: Twinning. Warsztaty odbędą się na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Lipowej 4 w budynku Collegium Iuridicum w sali 1.2 w...

 • 26 września 2018 r.