Tag: "Działania Marii Skłodowskiej-Curie - MSCA"

  • Konkurs na granty RISE 2017

    Otwarto nowy konkurs na granty Marie Skłodowska-Curie Research and Innovations Staff Exchange (RISE). Wniosek może być złożony przez międzysektorowe konsorcjum zrzeszające min. 3 niezależne od siebie podmioty z 3 różnych krajów. Granty można realizowac przez okres maksymalnie 4 lat. Dofinansowanie może być wykorzystane na realizację wspólnych projektów...

  • Projekty ITN i RISE - Zapraszamy na webinarium!

    Webinarium jest organizowane przez Irlandzki Punkt Kontaktowy w ramach projektu Net4Mobility i poświęcone będzie 2 rodzajom projektów Marii Skłodowskiej-Curie: ITN oraz RISE. W czasie tego spotkania zostaną zaprezentowane szczegóły dotyczące udziału w tych projektach podmiotów z krajów spoza Unii Europejskiej, szczególnie z Azji i...

  • 23 października 2018 r.

  • 8 maja 2019 r.

  • 27-28 czerwca 2019 r.