Warunki korzystania z serwisu

Portal został przystosowany do poprawnego wyświetlania jego treści w większości używanych obecnie przeglądarek internetowych. W przypadku błędów w wyświetlaniu prosimy o instalację wszystkich uaktualnień przeglądarki a następnie odświeżenie ekranu (klawisz F5 w Internet Explorer).

 

Uwagi ogólne

Artykuły zamieszczone w ramach niniejszego serwisu internetowego, zostały opracowane i udostępnione w celach informacyjnych przez pracowników Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE przy IA PAN w Lublinie, zwanego dalej RPK Lublin. Dbamy o to, by wiadomości w nich zawarte były oparte na wiarygodnych przekazach, rzetelnie sprawdzone i aktualne. Dokonywanie przez nas zmian w treści artykułów i strukturze serwisu może być wykonywane w dowolnym czasie i nie wymaga uprzedniego informowania o tym użytkowników.


Zastrzegamy, iż żadna z zamieszczonych w serwisie wiadomości nie powinna być traktowana jako źródło obowiązującego prawa, stanowisko organów władzy, wytyczne oficjalnych instytucji czy też porada prawna. Ponadto, niektóre odnośniki (tzw. hiperłącza) prowadzą wprost do zawartości serwisów zewnętrznych, prowadzonych przez organizacje niezależne od RPK Lublin. Informujemy, iż mogą Państwo uzyskać bardziej szczegółowe informacje kontaktując się bezpośrednio z pracownikami RPK Lublin. Nasza działalność finansowana jest z budżetu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dzięki czemu korzystanie z zasobów serwisu jak i porad ekspertów RPK Lublin jest nieodpłatne.


Wyłączenia odpowiedzialności

RPK Lublin nie ponosi odpowiedzialności za możliwe błędy lub braki w treści artykułów dostępnych na stronach serwisu jak również ich aktualność i przydatność dla działań podejmowanych przez użytkowników serwisu. Nie ponosimy również odpowiedzialności względem użytkowników serwisu oraz osób trzecich z tytułu bezpośrednich lub pośrednich szkód wynikłych w związku z wykorzystaniem prezentowanych przez nas informacji w sposób niezgodny z warunkami korzystania z serwisu.

 

Prawa autorskie

Wszelkie prawa do serwisu internetowego RPK Lublin, w tym układu stron i ich zawartości, są zastrzeżone a ich właścicielem jest IA PAN w Lublinie. Użytkownicy serwisu mogą korzystać z jego zasobów w zakresie dozwolonego użytku, który wyznaczają przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128 poz. 1402) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.93.47.211 z późn. zm.). Poza wyjątkami określonymi przepisami prawa, zabronione jest kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie całości lub określonej części serwisu w celach komercyjnych bez uzyskania pisemnej zgody.


Ochrona prywatności

Subskrybując wiadomości lub też wypełniając formularze (np. zgłoszenie udziału w szkoleniu), uczestnicy mogą udostępniać dane osobowe obejmujące m.in. imię, nazwisko, miejsce pracy, numer telefonu, adres e-mail, adres pocztowy. Informacje te są przechowywane i przetwarzane za zgodą użytkowników i w myśl przepisów ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.). RPK Lublin nie będzie udostępniał zgromadzonych danych osobowych stronom trzecim bez zgody użytkowników serwisu.


RPK Lublin rejestruje statystykę odwiedzin serwisu wykorzystując w tym celu pliki cookie, tj. informacje zapisane przez serwer serwisu na komputerze użytkownika. Serwer może je odczytywać przy okazji kolejnych wejść na strony serwisu z tego samego komputera. Możliwe jest również wyłączenie przez użytkownika opcji zapisywania plików cookie, co nie wpłynie na utrudnienie korzystania z serwisu. Informacje na ten temat znajdą Państwo w pliku pomocy dla przeglądarki internetowej (przycisk F1 na klawiaturze).