Zadania RPK

 

RPK Lublin funkcjonuje w ramach Sieci Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE, a jego działalność obejmuje województwa: lubelskie i świętokrzyskie.

 

Oferta RPK Lublin obejmuje:

  • organizowanie kompleksowych szkoleń, warsztatów, dni informacyjnych na temat zasad uczestnictwa w programach ramowych Unii Europejskiej w zakresie badań naukowych i innowacji;
  • konsultacje i doradztwo w zakresie tworzenia budżetu i pisania wniosków grantowych;
  • pomoc przy poszukiwaniu partnerów do projektów oraz w nawiązywaniu współpracy międzynarodowej;
  • mentoring - działania wspierające, dopasowane do indywidualnych potrzeb jednostek na temat możliwości udziału w programie Horyzont 2020.

 

Jako Regionalne Centrum Informacji dla Naukowców (EURAXESS Services Centre) pomagamy także młodym naukowcom w kreowaniu kariery naukowej poprzez wyjazdy na stypendia oferowane w ramach akcji Marii Skłodowskiej-Curie.

 

Działalność RPK jest finansowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dlatego wszystkie nasze usługi oferowane są bezpłatnie.