Zadania RPK

fot. B. Kijak-Mitura

Eksperci RPK rozpowszechniają informacje o konkursach i możliwościach uczestnictwa w projektach badawczych UE oraz pomagają naukowcom i zespołom badawczym w pozyskiwaniu grantów europejskich. Cel ten realizowany jest przez organizację szkoleń, udzielanie konsultacji, pomoc przy pisaniu wniosków grantowych i poszukiwaniu partnerów. 

Konsorcjum RPK prowadzi ponadto Regionalne Centrum Informacji dla Naukowców (EURAXESS Services Centre), które działa w sieci polskich Centrów Mobilności oraz szerzej w europejskiej sieci mobilności EURAXESS. Działalność ta jest odpowiedzią na zapisy zawarte w dokumencie Komisji Europejskiej "Strategia mobilności dla Europejskiej Przestrzeni Badawczej".

RPK służy także pomocą oraz organizuje szkolenia dla przedsiębiorców w zakresie uczestnictwa w programie Horyzont 2020.